Edle Stray-Pedersen, Den Norske Opera og Ballett/ Oslo Kulturskole

Tone Bianca Sparre Dahl, Norges musikkhøgskole/ dirigent

Liv Kvinlog Bakke, Dissimilis

Raymond Sereba, musiker/ sanger/ Fortellerhuset

Audun Reithaug, Norsk Viseforum

Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i skolen

Jorid Vale, folkemusiker/ Syngende kommuner

Hildegunn Opstad Smørgrav, Kirkerådet

Jarle Flemvåg, Krafttak for sang

Signe Sannem Lund, Krafttak for sang

+ representant for kultur og helsefeltet (oppnevnes senere)