Vi skaper sangaktivitet-
landet rundt!

Krafttak for sang

Krafttak for sang er støttet av Kulturdepartementet, og har tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.

I samarbeid med våre 24 partnere utvikler vi kurs, konferanser, ressursbanker og programmer. Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen!

Organisering

Vi har delt virksomheten vår inn i 5 programområder, slik at vi sikrer at det blir jobbet med ulike sangtilbud for alle som bor i Norge. 

2-Krafttak_for_sang_hierarki.png
Målet er å gjøre det enklere å bruke
sang og musikk i hverdagen

Krafttak for sang mener at sang og musikk kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker!

Vi gir kompetanseheving gjennom:

  • Ressursportaler

  • Workshops og oppfølging

  • Konferanser og fagdager

Forskning

Vi formidler kunnskap om forskning på sang og samarbeider med flere aktører for å få grunn -og følgeforskning på våre programmer

 
 

 

Våre programmer

Krafttak for sang står bak programmene:

Syngende barnehage 
Syngende skole
Syngende institusjoner
Syngende kommuner

 

Forskning

Dagsaktuell forskning om sang som kilde til glede, relasjonsbygging, helse og identitet er fundament for alle våre aktiviteter. Våre programmer bruker sang for å skape gode opplevelser, men også som et verktøy for læring, mestring, kulturformidling og kreativitet.
 

Bakgrunn

Krafttak for sang ble opprettet for å styrke den levende og brede sangkulturen, og har sitt utspring i Syng for livet-bevegelsen som startet opp på slutten av 90-tallet. Etter to enstemmige merknader fra Kulturkomiteen fikk Krafttak støtte fra Kulturdepartementet i 2014. Det første året var det politiske oppdraget å skape en norsk versjon av det britiske sangprogrammet Singup, mens i 2015 bestod oppdraget å styrke sangen i eldreomsorgen gjennom programmet Syngende eldreinstitusjoner.
 

Visjon

Krafttak for sang sin visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Vi jobber for at alle mennesker skal få et inkluderende sangtilbud uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet. 

Krafttak for sang tror på sangens mange positive effekter for enkeltmenneske og samfunnet som helhet, effekter som er godt understøttet av nyere forskning. For å oppnå visjonen har vi opprettet fem programområder: Sang for barn og unge, Sang i eldreomsorgen, Sang og inkludering, Sang og helse og Sang i lokalsamfunnet.

Plattform

Krafttak for sang er bygd opp som en samhandlingsplattform for 24 organisasjoner og institusjoner i Norge, med et eget ressurssenter som nav. Organisasjonene og institusjonene har status som partnere, og innehar en stor medlemsmasse og en bred kompetanse innenfor sangfeltet. Flere av partnerne er operatører for prosjekter eller utvikler kurs og andre aktiviteter i samarbeid med Krafttak for sang sentralt.

Krafttak for sang samarbeider med Singing Cities som er et program for styrking av den levende og inkluderende sangen i flere europeiske byer. Namsos står som søker om et EU-prosjekt fra 2016 innenfor denne rammen.

Inkludering

Sang som middel til å inkludere flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle er et annet fokusområdet. I 2016 hadde de syngende kommunene ha egne prosjekter rettet mot disse gruppene, i tillegg til at KFS drev 14 aktiviteter i 10 asylmottak,

Årlig konferanse/ inspirasjonsdag

For å dele erfaringer fra sine programmer og pilotprosjekter samt å sette søkelyset på utvalgte temaer arrangerer Krafttak for sang en nasjonal konferanse/ inpirasjonsdag hver høst. Krafttak arrangerer også åpne møte og bidrar med innlegg og foredrag på eksterne konferanser i inn- og utland. 

Krafttak for sangs konferanser er selvsagt preget av mye sang og morro!

Få en visuell video- og bildeinnføring: