GLADE JUL            STILLE NATT

I dag 7. desember passer det med den julesangen som kanskje er mest sunget av dem alle. I Norge har vi til og med to ulike utgaver. Vi presenterer begge her, så kan dere selv velge eller aller helst synge begge.  Melodien er skrevet av Frans Xaver Gruber og den tyske originalteksten er skrevet av Josef Mohr. Teksten til Glade jul er skrevet av B.S. Ingemann (dansk) og det er Erik Hillestad som har skrevet teksten til Stille natt.

GLADE JUL

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig i blant oss de går.
Lønnlig i blant oss de går.

Julefryd, evig fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så,
dengang Herren i krybben lå.
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.  

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet i blant oss bor.
Engler synger om barnet så smukt,
han har himmeriks dør opplukt.
Salig er englenes sang.
Salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred,
toner julenatt herned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst!
Fryd deg hver sjel han har frelst!                               

               

STILLE NATT

Stille natt, hellige natt
Alt har søvn og mørke tatt
Trofast våker de hellige to
Varsomt vugger de barnet til ro
Jorden tar himlen i favn
Jorden tar himlen i favn

Stille natt, hellige natt
Barnet er vår største skatt
Hyrder vekkes av gåtefull klang
Natten fylles av englenes sang:
Kristus vår frelser er født
Kristus vår frelser er født

Stille natt, hellige natt
Aldri ble vår jord forlatt
Himlen smiler fra barnets munn
kommer nær i en frelsende stund
vier Guds fremtid til vår
vier Guds fremtid til vår

© Copyright Erik Hillestad. Gjengitt med tillatelse.

JOSEPH OG FRANZ.jpeg

 

VISSTE DU AT

Originaltittelen til Glade jul er «Stille Nacht, heilige Nacht». Den ble komponert av Franz Xaver Gruber i 1818, og den katolske presten Josef Mohr skrev den opprinnelige teksten. Sangen er oversatt flere ganger til norsk, men det er den danske gjendiktningen av B.S. Ingemann fra 1850 (nå lett modernisert til bokmål) som er mest brukt.

Erik Hillestad skrev en ny gjendiktning av «Stille natt». Den ligger nærmere Mohrs tekst og ble første gang utgitt på platen Stille natt med SKRUK i 1991.

I dag synges sangen i så godt som alle kristne land, og den er oversatt til 300 språk. Den har selvfølgelig ulik karakter i de ulike landene, og er farget at tradisjon og kultur. Glade jul har et lystigere preg enn Stille Natt for eksempel.

DET ER GØY Å TENKE PÅ AT

Historien bak Stille Natt er at SKRUK var i studio for å spille inn ei juleplate i 1991. Dirigenten, Per Oddvar Hildre klarte ikke å bli fortrolig med teksten til Glade Jul. Han oppfordret produsent og forfatter Erik Hillestad om å skrive en ny tekst. Hillestad oppdaget at den opprinnelige tyske teksten ganske lett lot seg oversette til norsk. Noen vakre vendinger er dog Hillestad sine. ”Jorden tar himlen i favn” og Himlen smiler fra barnets munn....” Dagen etter spilte SKRUK inn sangen med den nye teksten.

EN SPESIELL HISTORIE FOR DENNE SANGEN

Julaften 1914, den første julaften under den første verdenskrigen, lå britiske og tyske soldater og kjempet mot hverandre ved fronten i Ypres i Belgia. Da mørket senket seg, skimtet britene at noen av tyskerne begynte å klatre opp i trærne bak skyttergravene. De undret seg, men snart skulle de få forklaringen.

Med ett tentes lys i trærne. Soldatene hadde pyntet juletrærne sine. Og like etter steg en sang opp fra skyttergravene. ”Stille Nacht! Heilige Nacht!”. Da tonen stilnet av, steg en ny opp- fra den andre siden av frontlinjen. ”Silent night” Holy night!” sang britene. Etterpå var alt stille. Ingen kanoner drønte, ikke et skudd smalt. I stedet begynte de å rope til hverandre, fiendene ropte ut ønsker om en fredelig julehøytid!

(Bruaset, 2009 s 39)

BONUS FOR GLADE JUL

 

MUSIKKLENKER

Kilder: Bruaset, Det lyser i stille grender 2009, Genisis forlag, Wikipedia