DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ

Deilig er den himmel blå er en kjent julesalme skrevet av Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Melodien er av Jacob Gerhard Meidell. Hvis vi synger alle versene kommer fortellingen om juleevangeliet bedre frem.

DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ

1. Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinker
hvor de smiler, hvor de vinker
/: oss fra jorden opp til seg :/:

2. Det var midt i julenatt,
hver en stjerne glimtet matt
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
/: som en liten stjernesol :/:

3. Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
/: skulle fødes på vår jord :/:

4. Vise menn fra Østerland
dro i verden ut på stand
for den konge å opplete,
for den konge å tilbede
/:som var født i samme stund :/:

5. De ham fant i Davids hjem,
de ham fant i Betlehem
uten spir og kongekrone,
der kun satt en fattig kone
/: vugget barnet i sin skjød :/:

6. Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne
/: kommer vi til Jesu Krist :/:

7. Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare,
som han lot oss åpenbare
/: for å lyse for vår fot :/:

 

VISSTE DU AT

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (født 8. september 1783, død 2. september 1872) var en dansk prest, forfatter, filosof, historiker, salmedikter, folkeopplyser og politiker.

Han er en av de mest betydningsfulle personer i dansk historie. Han var viktig for utviklingen av dansk identitet og nasjonalfølelse på 1800-tallet.

I Norge er han særlig kjent som salmedikter og som mannen bak folkehøgskolen.

Han mente at den nye skolen ikke skulle påtvinge folk elitens kultur og synspunkter. Han mente at samtaler var det viktigste og at kommunikasjonen mellom lærer og elev skulle være levende. Han sa: "Læreren vet mer enn eleven, men når det gjelder viten om det som er viktig for et menneskeliv, er elev og lærer likestilte."

Grundtvik var svært belest og skrev også skjønnlitteratur. Han var prestesønn og gikk på latinskole som ung. Han slet med sterk tvil og i sin ungdom omtalte han seg selv som hedning. Det kan virke som at tvilen hans trigget en psykologisk svakhet hos Grundvik og han slet med alvorlige psykoser.

Deilig er den Himmel blå er den første salme Grundtvig skrev. Den omtales som en forløper for hans bibelhistoriske salmer. Salmens opprinnelige tittelen var De hellige tre Konger.

Deilig er den Himmel blå ble skrevet midt mellom to av hans psykoser hvor han i en ukes tid hadde fred i sinnet. Den blir derfor regnet som et av dansk salmebok største under.

I denne teksten fjerner Grundvig seg fra snusfornuft, rasjonalisme og tvil og åpner for å ta imot julens mysterium som et lite barn.

DET ER GØY Å TENKE PÅ AT

Grundvig skrev 1493 salmer (!!)

Deilig er den Himmel blå har opprinnelig 19 vers (Puh). I 1853 redigerte Grundtvig den selv ned til de sju vers som brukes i dag.

Det finnes mange melodier til Deilig er den himmel blå. Den melodien vi kjenner best er skrevet av en pensjonert tollbetjent, Jacob Gerhard Meidell.  Da sangen kom ut i samlinga ”Åndelige sange og melodier” skrev utgiveren:

Melodien ble komponert omkring 1840 av ”en gammel mann der aldrig har givet sig af med Compositioner”.

(Bruaset, Det lyser i stille grender 2009 s. 98)

Margrethe Munthe har skrevet Kjære Gud jeg har et godt til samme melodi.

 

MUSIKKLENKER

Nidarosdomens Guttekor synger 5 av 7 vers i denne musikkvideoen

Kilder: Wikipedia, Bruaset, Det lyser i stille grender 2009, Genisis forlag.