ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

Et barn er født i Betlehem er en sang som stammer fra middelalderen. Det er Nikolai Frederik Severin Grundtvig som gjendiktet teksten, og melodien vi kjenner best er skrevet av Ludvig Mathias Lindeman i 1871. Den nynorske versjonen er skrevet av Bernt Støylen i 1905.

EIT BARN ER FØDT I BETLEHEM

 

Eit barn er født i Betlehem,
i Betlehem.
No frydar seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

Her ligg han i eit krubberom,
eit krubberom,
men rår med evig herredom.
Halleluja, halleluja! 

Men okse der og asen stod,
og asen stod,
og såg den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja! 

Tre kongar kom frå Austerland,
frå Austerland,
gull, røykjels, myrra gav dei han.
Halleluja, halleluja!

Han boren er forutan mann,
forutan mann,
og av Maria føddest han.
Halleluja, halleluja! 

Han sjølv, som er Guds eige Ord,
Guds eige ord,
han kom i kjøt og vart vår bror.
Halleluja, halleluja! 

Ein gong vi vert vår Herre lik,
vår Herre lik.
Han leier oss til himmelrik.
Halleluja, halleluja!

For juletid med gledebod,
med gledebod
skal Herren evig ære få.
Halleluja, halleluja!

Treeinig Gud, vi lovar deg,
vi lovar deg,
for frelsa no og æveleg!
Halleluja, halleluja. 

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

 

Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem
ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!

Hun la ham i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!

Men okse der og asen sto,
og asen sto
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!

Fra Saba kom de konger tre,
de konger tre;
gull, røkelse, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt,
oss er i dag en frelser født.
Halleluja, halleluja!

Guds kjære barn vi ble på ny,
vi ble på ny,
skal holde jul i himmelby.
Halleluja, halleluja!

På stjernetepper lyseblå,
de lyseblå,
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

Guds engler der oss lærer bratt,
oss lærer bratt,
å synge som de sang i natt.
Halleluja, halleluja!

Da bliver engler vi som de,
ja vi som de.
Guds milde åsyn skal vi se.
Halleluja, halleluja!

Lov, takk og pris i evighet,
i evighet,
den hellige trefoldighet.
Halleluja, halleluja!

 

VISSTE DU AT

Et barn er født i Betlehem er en av de meste kjente julesangene i Norge. Den er en oversettelse av den middelalderske julehymnen Puer natus in Bethlehem. Sangen gjenforteller juleevangeliet om barnet Jesus, som ifølge dette var født i Betlehem.

Salmen ble introdusert som Jule-Sang for Christne Børn oversatt til dansk av Hans Tausen så tidlig som i 1553. Men det er N.F.S. Grundtvigs gjendiktning av den latinske originalteksten Puer natus in Betlehem som senere er gjort om til bokmål og brukes i dag.

Det finnes mange melodier til Et barn er født i Betlehem. Det er bl.a melodien fra en tysk folketone fra 1400-tallet og flere folketoner. I dag blir som oftest Ludvig Mathias Lindemans melodi fra 1871 benyttet.

et par vakre innspillinger med annen melodi

DET ER GØY Å TENKE PÅ AT

Det er mulig Jesus ikke ble født i en stall. Kanskje ble han født hos noen slektninger? Reiste høygravide Maria 150 km til Betlehem, og var byen i det hele tatt bebodd på den tiden? Eller reiste de til en annen by som het Betlehem som lå i Galilea, kun en mil fra Nazaret?

MUSIKKLENKER