TENN LYS

Den første søndagen i advent passer det med en vakker adventssang. Det er Eyvind Skeie som har skrevet teksten og Sigvald Tveit som har komponert melodien. Sangen er skrevet til tv-serien Portveien 2 som gikk som julekalender på NRK i 1987. Den er nå en av våre mest populære adventssanger.

 

TENN LYS!

 

Tenn lys! 
Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

 

Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

 

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må slåss
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

 

Tenn lys!
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå.

 © Copyright Norsk Musikforlag. Gjengitt med tillatelse.

VISSTE DU AT

Eyvind Skeie ble født i 1947, og er utdannet teolog fra universitet i Bergen. Han har skrevet en rekke tekster, fagbøker, diktbøker og fortellinger for barn og voksne. Han er registrert i TONO med hele 1500 (!!) sanger og salmer.

Tenn lys er nå å finne i Norsk salmebok.

Eyvind Skeie har mottatt en rekke priser og utmerkelser, som for eksempel Kardemommestipendiet, Tekstforfatterfondets ærespris og Petter Dass – prisen, for arbeidet sitt.

DET ER GØY Å TENKE PÅ AT

Eyvind Skeie har skrevet flere barneprogrammer for NRK, blant annet Portveien 2 (Ja, han skrev ikke bare Tenn lys), og vært manusforfatter til Sesam Stasjon.

Sigvald Tveit er født i Nissedal 14. mars 1945 (som det høver seg for en ekte julesangkalenderkomponist!).

LITT EKSTRA

Vi i Krafttak for sang er så heldige å ha samarbeidspartnere i Kirkerådets sekretariat. Vi har fått lov å presentere et avsnitt fra Nytt norsk salmeleksikon bind IV som kom ut i 2017. Der står det blant annet dette om Tenn Lys:

I likhet med «Nå tenner vi det første lys» har sangen fire strofer og brukes på samme måte. Med tanke på den opprinnelige konteksten, er det ikke så underlig at det kristne innholdet fremstår som nokså neddempet. Særlig de tre første strofene har et allmennmenneskelig innhold med politiske implikasjoner, selv om linjen «Må jord og himmel møtes» åpner for en religiøs dimensjon. Den siste strofen derimot er mer eksplisitt kristen, uten at verken Jesus eller Gud nevnes ved navn. Juleevangeliet summeres opp i fortettet form: det var himmelkongen gjeterne så, og i barnet «lagt på strå» (et lite lån fra Sigurd Muri) møtes jord og himmel. Slik gir siste strofe en retning for forståelsen også av de tre første strofene.

Å tenne lys – det være seg for levende eller døde – er i løpet av de siste tiårene blitt en utbredt skikk i Norge. I katolsk sammenheng betyr det noe spesielt å tenne lys ved et helgenbilde – det er et ønske om at helgenen skal gå i særskilt forbønn for noen. I protestantisk sammenheng er nok meningen betydelig mer individuelt betinget. Uansett er handlingen uttrykk for det vi kan kalle et velgangsønske, i den aktuelle sangen for jorden (NB den lille – i vår tid er jorden blitt liten), for alle gode hjelpere, for fanger, flyktninger og undertrykte. Til sist skal lysene også skinne for «ham som elsker alt som lever», da som uttrykk for takknemlighet, hyllest eller tilbedelse, alt etter hvordan man velger å tolke teksten.

Nytt norsk salmeleksikon, Akademika forlag.
Artikkelforfattere er Stig Wernø Holter og David Scott Hamnes

 

MUSIKKLENKER

Kilder: Wikipedia, Nytt norsk salmeleksikon, Akademika forlag. Artikkelforfattere er Stig Wernø Holter og David Scott Hamnes.