Styringsgruppe

Hans Kåre Flø (leder), Norsk viseforum

Pål Djuve, Folkeakademienes Landsforbund

Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i skolen

Victoria Liedbergius, Ung i kor

Unn Leyser Roaldsøy, Musikk fra livets begynnelse

Ludvig Claeson, Musikkens studieforbund

Siri Kvambe, Samspill International music network

Jon G. Olsen (vara), Akershus musikkråd

Erlend Rasmussen (vara), Norsk musikkråd