Syng deg friskere

- et kortilbud for de med psykiske helseutfordringer

Krafttak for sang samarbeider med Nord Universitet om korsang som aktivitet for å bedre psykisk helse. 

Håndboka er klar!

Den digitale håndboken viser hvordan en korøving kan gjennomføres og hvordan man kan øve på stabilisering av luftstrøm. Det gis eksempler på øvelser for stemmen og hvordan man kan jobbe med puls, koordinasjon, rytme og lytting. Øvelsene er forklart og begrunnet.

Ta kontakt med arve.almvik@napha.no eller grete@daling.no for å få tilgang til håndboka!

Bakgrunn

«Syng deg friskere» bygger på et forsknings - og utviklingsprosjekt om korsang og psykisk helse.  Hovedmålet for forskningsprosjektet var å prøve ut og evaluere korsang som aktivitet for å bedre den psykiske helsen hos mennesker med psykiske vansker.  

Prosjektet ble første gang gjennomført april – juni 2015. Koret besto av 14 kvinner og 5 menn i alderen 20 - 60 år. Alle deltakerne hadde psykiske helseutfordringer. Prosjektet ble finansiert av HiNT (nå Nord Universitet) og Extrastiftelsen via Rådet for psykisk helse. Dirigent var Grete Daling mens Arve Almvik var prosjektleder.
 

Ny pilotperiode

I 2017 er 4 kor med på et utvidet pilotprosjekt. Disse er Mestringskoret (Fredrikstad) og nystartede kor i Lillehammer, Kristiansand og Namsos. Noen av korene består primært av personer med psykiske helseutfordringer, mens andre kor er åpent for alle.

Nord Universitet planlegger å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av prosjektet. 
 

Kort om funnene fra evalueringen etter pilotprosjektet i 2015

Funnene fra evalueringen av korsangkurset viste at deltakerne opplevde mestring samt økt glede og overskudd. Mestringsopplevelsen ble knyttet til å utvikle sangtekniske ferdigheter, opplevelsen av å skape noe sammen med de andre deltakerne og det å gjennomføre oppvarmings- og avspenningsøvelser.  Mellommenneskelige faktorer, miljø og fellesskap ble også trukket fram av deltakerne.

Dirigentens rolle og funksjon var vesentlig for deltakernes opplevelse og utbytte av å delta. Personlige egenskaper og kompetanse ble fremhevet, og evnen til å se muligheter fremfor begrensninger. Dirigentens positive innstilling og gode humør ble sett på som viktig for utfallet.

Nyheter om Syng deg friskere