Musikk fra livets begynnelse er operatør for Krafttak for sangs satsing "Syngende barnehage". 

Syngende barnehage

Syngende barnehager får bl.a. gratis inspirasjonskurs, og et skattkammer med videoopptak av sanger, regler og musikkaktiviteter.

Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling. 50 barnehager har status som syngende barnehager.
 

Nettressurs med sanger og videoer

syngendebarnehage.no finner du eksempler på hvordan musikk kan være et hjelpemiddel i forbindelse med oppstart og tilvenning, og ellers gjennom barnehagehverdagen.

Nettressursen “Skattkammer” er åpen for alle som deltar i prosjektet Syngende barnehage. Her finner du sanger, regler og forslag til musikkaktiviteter.
 

I "Skattkammer" vises også eksempler på hvordan musikk kan være et hjelpemiddel i forbindelse med oppstart og tilvenning, og ellers gjennom hverdagen i barnehagen. 

Sang i barnehagen

Det finnes i dag god dokumentasjon på sangens betydning for barn og unge. Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling.

Presentasjon av Syngende barnehage:


 


Nyheter om Syngende barnehage: