Fra musikklærernes dag. Foto: Lars Opstad

Syngende kommuner

Syngende kommuner er en av Krafttaks hovedsatsinger. Gjennom modellen ønsker vi å sikre at innbyggerne skal få oppleve gleden ved å synge selv og generelt ha tilgang til gode sangopplevelser. 13 kommuner rundt om i Norge er i dag med i pilotprosjektet.

Målsetting for satsingen

I den Syngende kommunen er målet at kommunens innbyggere skal synge mer og få oppleve mer sang, både til hverdag og fest. Gjennom en systematisk kartlegging og satsing skal både unge og gamle i alle deler av kommunen kunne delta i sang- og koraktiviteter og oppleve god sang både av lokale amatørkrefter og på profesjonelt nivå.

«Den syngende kommunen» skal gi en samlet oversikt over sangaktivitetene (opplevelser, egenaktiviteter og opplæring) i kommunen - for alle aldre, for alle sangsjangre og i alle deler av kommunen. Med tanke på sangens mange og positive virkninger og at alle kan delta, vil kommunen gjennom satsingen «Den syngende kommunen» få et unikt redskap til å ivareta så vel kulturlov som samhandlingsreform. Et systematisk samarbeid mellom kommunen, institusjonene, profesjonelle krefter og det lokale frivillige organisasjonslivet kan bl.a. bidra til økt trivsel i lokalsamfunnet, til å knytte befolkningen sammen, til god lokal kulturutvikling - kort sagt til en bedre kommune å leve og bo i.

Tall

Pilotprosjektet startet opp i 2014 med 5 kommuner. I 2015 søkte 44 kommuner om å bli med i prosjektet, og 13 av disse ble valgt ut. Nåværende pilotkommuner er Alta, Fjaler, Harstad, Klepp, Målselv, Namsos, Sauherad, Steinkjer, Surnadal, Søndre Land, Vestre Slidre, Vinje og Ås. Pilotperioden for kommunene er satt til 3 år.

 

Hvordan gjennomføres satsingen

Etter at kommunene ble en del av pilotprosjektet har de sørget for en politisk og administrativ forankring av satsingen. Deretter har det blitt oppnevnt koordineringsgrupper som er satt sammen av medlemmer fra det offentlige og frivillige kulturlivet. Typiske medlemmer i gruppene representerer kulturskolen, voksenopplæringen, kulturkontoret, korfeltet, kirken m.fl. Alle koordineringsgruppene har en leder som er i direkte kontakt med Krafttak sentralt.

 

Etter at koordineringsgruppene ble operative gjennomførte de en kartlegging av alle eksisterende, lokale sangtiltak, samt av de områder i virksomheten/de aldersgrupper i befolkningen som har lite eller ikke noe sangtilbud per i dag. På grunnlag av kartleggingen ble det utarbeidet en langsiktig plan for den enkelte kommune som danner grunnlaget for utvikling av kommunen som syngende kommune. Gjennom de tre årene kommunene er med i pilotprosjektet har de forpliktet seg til å opprette minst fire nye sangtiltak årlig. Det er et mål at KFS-aktiviteter ikke skal være engangsaktiviteter, men inngå i en planmessig ramme for videreføring og utvikling av varige lokale tradisjoner.

Kommunene har opprettet mange spennende tiltak som vi gleder oss til å legge ut mer informasjon om på den som skal bli vår tips- og idebank. Eksempler på tiltak er barne- og ungdomskor, sang på eldreinstitusjoner, sangtreff mellom unge og eldre, kommunestyrekor, sangdosett-kurs, hele bygda synger på julemessen, spedbarnsgrupper med folkesang etc. I 2016 skal alle pilotkommunene ha minst et selvvalgt tiltak for asylsøkere og flyktninger.

I tillegg til tiltakene har kommunene blitt utfordret til å ha sanginnslag under allerede eksisterende arrangementer for å øke synlighet av prosjektet og for å fremme allmennsangen. Det kan være under festivaler, arrangementer i høytider, større møter etc.

Kommunene jobber også med å utforme sitt eget repertoar. Utgangspunktet er at fellesrepertoaret blir stadig mindre på tvers av generasjonene. Noen kommuner utformer egne sanghefter med bl.a. innslag av lokale komponister og tekstforfatter mens andre utvikler dette i konsertform.

Hver kommune får et årlig besøk av Krafttaks inspiratorer som møter koordingeringsgruppene og som holder seminarer for representanter for sangfeltet. Lederne for koordineringsgruppene samles i Oslo hver høst for å dele erfaringer og for å diskutere prosjektets videre utvikling.