Målselv

 • Fylke: Troms

 • Antall innbyggere: 6599

 • Sangpersonligheter fra kommunen: Åse Nordmo Løvberg, (operasanger (1923 - 2013)), Anne Nymo-Trulsen (vokalist i Hekla Stålstrenga), Heidi Solheim (vokalist i Pristine og Dinosaus), Ronny Klo (artist), Henrik Sandnes (frontmann i Senjahopen), Tonje Unstad (visesanger), Lena Jinnegren (vokalist og landsdelsmusiker for Troms), Fredrik Stangnes (rapper), Kyrre Krøger Vanebo (musikalartist), Dagfinn Hansen (gitarist og sanger), Ida Løvheim (vokalist).

 • Har vært Syngende kommune siden: 2015

 

Målselv synger for bedre helse, trivsel og samhold 

Syngende Målselv kommune ser sangen som verktøy for å skape bedre helse, trivsel, tilhørighets- og identitetsfølelse hos sine innbyggere og tilflyttere.

Målselv har lenge sett at sangen forsvinner fra flere lag i samfunnet; offentlige møter, åpne arrangementer, eldresentre, skoler, barnehager og ikke minst i de tusen hjem! Gjennom Syngende kommune-prosjektet vil de endre denne trenden, og styrke sangens stilling i både kommunale institusjoner, men også inn i de brede samfunnslagene.

 

VIL LYKKES GJENNOM SAMARBEID

For å lykkes med en bred mobilisering for Krafttak for sang i lokalsamfunnet, vil kommunen samarbeide med bl. a. den lokale helsestasjonen, asylmottaket, DKSS og grunnskolene. På de ulike eldreinstitusjonene i kommunen synges det også alltid fellessanger ved konserter for Den Kulturelle Spaserstokken. I tillegg brukes allsang under de ukentlige samlingene for psykiatritjenesten. Og selvsagt innledes alltid kommunestyremøter i Målselv med sang! 

 

BRUKER LOKALE FAGRESSURSER

Kulturskolens lærerstab er også deltagende i gjennomføringen av tiltakene, for å sikre at faglige ressurspersoner får en sentral rolle i prosjektet. Spesielt er kulturskolens vokallærerstilling knyttet til arbeid med å utvikle Målselv som Syngende kommune. Fagerlidal skole og Mellembygd kultur- og oppvekstsenter ble også Syngende skoler i 2015, og har som ledd i dette implementert sang i lærernes- og elevenes skolehverdag.

 Band for asylsøkere

Band for asylsøkere

Eksempler på sangtiltak i Syngende Målselv:

 • Babysang i samarbeid med kateket og kulturskolen

 • Band for asylsøkere

 • Ungdomskoret – MOT

 

 

 

Koordineringsgruppa:

 • Asbjørg Utby, enhetsleder Enhet for kultur og idrett

 • Lise Tråsdahl, leder Frivilligsentralen i Målselv

 • Sigbjørn Solvang, kantor Målselv menighet

 • Marit Fossen, kulturkonsulent Syngende kommune, Den kulturelle skolesekken og – spaserstokken

  Kontaktperson: Marit Fossen, marit.fossen@malselv.kommune.no, 958 02 300

 

Tekst: Marit Fossen og Signe Sannem Lund