Klepp

 • Fylke: Rogaland

 • Antall innbyggere: 19042

 • Sangpersonligheter: Berit Mæland, Calle Fjogstad, Skambankt

 • Har vært Syngende kommune siden: 2015

 

 

 

Samarbeider om å spre sangglede

Klepp bygger sitt Syngende kommune-prosjekt på et prinsipp om at sangglede best kan spres gjennom samarbeid mellom frivillige og kommunale krefter.

Syngende Klepp kommune arbeider for å fremme sanglede og bruk av sang - på ulike arenaer, for ulike målgrupper, i ulike aldre. 

Kystkommunen samarbeider derfor tett med både musikkorganisasjoner og kor for å etablere et solid sangmiljø som bygger på eksisterende lokale ressurser på feltet. 

 

STØTTER LOKALE SANGTILTAK

Som del av denne satsningen er kulturskolen og ungdomskultursenteret Axis viktige arenaer for samarbeid.  Skolene og barnehagene er også en del av prosjektet, der lærere og barnehagetilsatte oppfordres til å synge i arbeidshverdagen. Kommunen samarbeider også med lokale eldreinstitusjoner i sitt arbeid med å fremme budskapet om mer sang i dagliglivet. I tillegg støtter kulturavdelingen opp under sentrale ressurspersoner og andre aktuelle aktører som arbeider innenfor sangfeltet.

 

KARTLEGGING OG SATSNING

Kommunen har spesiell fokus på utprøving og kartlegging av effekten av de ulike tiltakene. Slik etableres en oversikt over hvilke prosjekter som egner seg best til videre satsning.

 

 

Eksempler sangtiltak i Syngende Klepp:

 • Kurs for barnehager av Guri Årsvoll.

 • Skoleelever som har allsangstunder på eldreinstitusjoner.

 • Det store korslaget – interkommunal korkonkurranse og korhappening for ungdom i kommunen.

 • Allsang på møter og arrangementer i kommunal regi.

Koordineringsgruppa:

 • Jan Bekkum, kulturskolerektor

 • Ulf Ludvigsen, kultursjef

 • Liv Øvregaard, frivilligkoordinator

 • Astrid E Lunde, rektor

 • Sissel Johannessen, konsulent

 • Sigrid Sofie Kvadsheim, lærer

Kontaktpersoner: 

Ulf Ludvigsen, ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no, 994 44 829

Jan Bekkum, jan.bekkum@klepp.kommune.no,  51 42 98 68

 

Tekst: Ulf Ludvigsen/Jan Bekkum og Signe Sannem Lund