Fjaler

 • Fylke: Sogn og Fjordane

 • Antall innbyggere: 2830

 • Sangpersonligheter: Lillian Samdal, Martine Haaland, Leif Gunnar Igelkjøn.

 • Syngende kommune siden: 2015

 

Styrket identitetsfølelse gjennom bruk av lokal sangarv 

Fjaler kommune har etablert sangtiltak for hele livsløpet. De håper at kommunens lokale sangarv kan gi grobunn for en styrket samholds- og identitetsfølelse hos bygdefolket.

Fjaler kommune er en kulturkommune med 3 voksenkor, 3 barnekor og en sanggruppe. I tillegg har de etablert en god kulturskole i samarbeid med nabokommunen Hyllestad. Både barnehagene og skolene i kommunen bruker i stor grad sang på hverdagsnivå, men det er varierende fra sted til sted. Fjaler har tiltak for hele livsløpet, fra Musikk ved livets begynnelse for de minste, til Musikkterapi for demente på eldreinstitusjonene.

 

Lokal sangarv skaper samhold

Tekstene etter Jakob Sande (Det lyser i stille grender, m.fl.) har gitt liv til en rik, lokalt forankret sangarv i Fjaler. Mange av disse er velkjente for bygdefolket, og brukes ofte til allsang. Som del av det å bli en syngende kommune, ønsker Fjaler å legge til rette for mer samlende- og inspirerende allsang i sammenhenger der folk møtes.

 

SANG SOM VERKTØY FOR INTEGRERING

Kommunen har også planer om å kartlegge hvilke andre lokale viser og musikkstykker som finnes i området, med mål om å utvide sangrepertoaret. Vestlandsbygda vil også bruke mer sang som et aktivt virkemiddel i integreringen av flyktninger.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Fjaler:

 • Integrere flyktningene i eksisterende lokale kor

 • Kor for utviklingshemmede

 • Sangsamlinger for eldre på Tunkafèen

 • FARGESPEL sammen med Førde kommune

Koordineringsgruppa:

 • Ingeborg Tysnes (kultursjef)

 • Mark Taylor (kantor)

 • Ole Jakob Nedrebø (kulturskulerektor)

 • Inga Haaland (folkehelsekoordinator)

 • Ida Magnussen (flyktningekonsulent)

 • Elfrid Solheim (barnehage)

 • Guro Osland (skule)

Kontaktperson: Ingeborg Tysnes, ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no, 57 73 80 44/988 65 054

 

Tekst: Ingeborg Tysnes og Signe Sannem Lund