Vestre Slidre

 • Fylke: Oppland

 • Antall innbyggere: 2168

 • Sangpersonligheter: Marit Strømmen, Johanna Fuglesteg, Trine Geicke Kolbjørnshus, Caroline Synvis, Silje Hjellemarken Helland, Gudbrand Heiene, Odd Arne Erlandsen, Susanne Engelmann, Elisabeth Myhre, Jan Henrik Bakke.

 • Vært Syngende kommune siden: 2015

 

Vil "blåse støvet av" allsangen!

Vestre Slidre jobber for å styrke sanggleden blant hele kommunens befolkning. Målet er å endre allsangens "støvete" rykte.

 

Vestre Slidre vil finne tilbake til sangen gjennom å utvikle lokalt forankrede arbeidsformer og tiltak som kan gi varig effekt. Som Syngende kommune ser de det som naturlig å samarbeide med et bredt utvalg av institusjoner, lag og foreninger for å nå målene de har satt seg.

 

samarbeider bredt

Det er mange etablerte- og nyetablerte kor med inspirerende dirigenter og lederskikkelser i kommunen, og allsangtradisjonen stiller sterkt i en rekke institusjoner. Kommunen ser ellers at det må mer langsiktig arbeid til for å endre det "støvete" rykte allsangen har fått hos andre deler av befolkningen. Gjennom samarbeid med blant annet Røn bygdekvinnelag, biblioteket, frivillighetssentralen, folkemusikklaget, folkeakademiet, Vestre Slidre songlag og koret Kurve ønsker de å nå ut til bygdas sangentusiaster, men også til nølerne.

 

sang for de yngste

Som ledd i satsningen på sang, har kommunen blant annet tilsatt en ny sanglærer i kulturskolen. Målet er å styrke sangtilbudene ytterligere med hennes kompetanse, og flere av tiltakene er allerede veldig populære. Ut over dette samarbeider kommunen med både skolene og barnehagene for å sikre at bygdas yngste også får ta del i sangens gleder. Grendehusene er også sentrale støttespillere når det gjelder å nå ut til både barn og ungdom.

 

 

pratisk samarbeid

Koordineringsgruppa i Vestre Slidre består kun av to personer, og med felles kontor er det grobunn for å utvikle nye innfallsvinkler, idéer og tiltak. Vestre Slidre er en liten kommune, og dette gjør heldigvis arbeidet med å styrke sangkulturen i kommunen ganske oversiktlig. Både kulturskolen og inspirerende dirigenter i kormiljøet blir sentrale støttespillere i å få ulike kommunale institusjoner med på det Syngende kommune-prosjektet. 

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Vestre Slidre:

 • Oppstart av juniorkor (2. - 5. klasse. Etter skoletid)

 • Allsangkvelder i grendehusene (4 ganger i året)

 • Oppstart av skolekor (1. – 4. klasse. I skoletiden)

 • Sangprosjekt i Ungdomsskolen (Obligatorisk opplegg i samarbeid med sanggruppa PUST

 • Allsang til kommunestyremøter

 • Allsang ved kulturskolekonserter

Koordineringsgruppa:

 • Gudbrand Heiene (Leder for kulturkontoret og rektor i kulturskulen), epost: gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no, 413 35 496

 • Susanne Engelmann (Krafttak for sang-koordinator på kulturkontoret og inspektør i kulturskolen), epost: susanne.m.engelmann@gmail.com

 

 

Tekst: Susanne Engelmann og Signe Sannem Lund.