Krafttak for sangs søknadsguide!

Søke støtte til
sang-aktivitet?

Er dere i gang med planleggingen av et sangtiltak,
kurs eller et prosjekt, men mangler midler for å få
det til? Vi har laget en søknadsguide. 

Kategoriene går ofte over i hverandre, og vi anbefaler dere å sette dere inn i de fleste av ordningene.

 

Frivillig organisasjon


Spesielt for barn og unge


Spesielt for eldre


Kurs


Private stiftelser og fond


Kor


Lokale og regionale sangtiltak