Krafttak for sang er en samhandlingsplattform og har følgende partnere: