Sang og inkludering

Krafttak for sang engasjerer seg i arbeidet med å bruke sangrelaterte aktiviteter for å inkludere flyktninger og asylsøkere i lokalsamfunnet.

I 2016 var temaet på vår årlige konferanse nettopp sang som middel til inkludering. Våre Syngende kommuner oppfordres også til å satse på sang- og musikkaktivitet som del av en kommunal kultur- og inkluderingsstrategi.
 


Musikalsk dag på Bjørnebekk asylmottak

Fotograf Trond Gudevold var på Bjørnebekk asylmottak en helt alminnelig tirsdag hvor det er hele tre ulike musikkaktiviteter. Først var det sangstund for de minste, deretter kor for alle og til sist bandøving i musikkbingen.

Foto: Trond Gudevold

 

Nyheter og prosjekter om sang og inkludering:

Forskning om sang og inkludering: 

Andre gode sangrelaterte inkluderingstiltak: