SYNGENDE ELDREINSTITUSJONER

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende eldreinstitusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Programmet «Syngende eldreinstitusjoner» retter seg mot beboere og ansatte i institusjonene samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende eldreinstitusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet. Bruken av sang er systematisert og går inn som en naturlig del av de daglige rutinene. Det utvikles modeller tilpasset institusjonenes behov, forventninger og begrensninger. Modellene vil i stor grad inneholde felles elementer, men vil også inneholde elementer spesielt for den enkelte institusjon.

Sang i eldreomsorgen

Folkeakademienes Landforbund er operatør for Syngende eldreinstitusjoner og prosjektet heter Sang i eldreomsorgen. Det er musikkterapeut Kristi Stedje som er prosjektleder. Hun har siden 2009 arbeidet med personer med demens og bruk av sang for å fremme livskvalitet og helse. Fra arbeid i Sandefjord kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har hun erfaring med både nært praktisk arbeid med enkeltbrukere og grupper og undervisnings- veilednings- og prosjektarbeid. I 2012 ledet hun prosjektet «Musikk i omsorg» ved Utviklingssenteret (finansiert av Helsedirektoratet), som rettet seg mot personer med demens og fokuserte på kompetanseheving for ansatte i bruk av sang og musikk som ressurs i arbeidet.

NYHETER OM SYNGENDE INSTITUSJONER: