SYNGENDE BARNEHAGE

Musikk fra livets begynnelse har på oppdrag fra Krafttak fra sang utviklet Syngende barnehage. Det finnes i dag god dokumentasjon på sangens betydning for barn og unge. Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling.

Syngende barnehage har sin egen nettside der du blant annet finner en skattkiste med sanger, regler og forslag til musikkaktiviteter. Der vises eksempler på hvordan musikk kan være et hjelpemiddel i forbindelse med oppstart og tilvenning, og ellers gjennom hverdagen i barnehagen. Skattkisten er åpen for alle som deltar i prosjektet "Syngende barnehage".

Foreløpig er dette et tilbud til barnehager i Stavanger, med det jobbes for å spre prosjektet videre til andre norske kommuner.  

 

Nyheter om Syngende barnehage: