OM SYNGENDE KOMMUNER

Sang skaper glede, musikalske opplevelser, høytid og fellesskapsfølelse. Samtidig kan sang være et effektivt verktøy for språkutvikling, hukommelse, integrering og forbedring av det psykososiale miljøet. For at norske kommuner og deres innbyggere skal kunne nyttiggjøre seg og glede seg over sangens mange positive effekter har Krafttak for sang utviklet programmet Syngende kommune.

Hvorfor Syngende kommune?

Det synges mindre i skoler, barnehager og ved offentlige arrangementer enn tidligere. Fellessang og fellesrepertoar oppleves ikke like viktig selv om det er godt dokumentert at sangaktiviteter gir store positive gevinster. Det finnes for eksempel god forskning på at sang har helsebringende effekt for demente og personer med fysiske og psykiske helsevansker. Sangaktiviteter kan også fungere som et positive arbeidsmiljøtiltak, ved integrering av asylsøkere og flyktninger og i språkopplæring for både barn og voksne. 

Her har vi samlet god forskning på sang.

Hva kjennetegner en syngende kommune?

I den Syngende kommunen er målet at innbyggerne skal ha tilgang til et inkluderende sangtilbud.  Aktivitetene og tiltakene blir utviklet av et lokalt sangutvalg og Krafttak for sang sentralt i løpet av en tre-års periode. Gjennom Syngende kommune-programmet skapes det nye tradisjoner, sangmøteplasser, fellesrepertoar og et rikt antall sangaktiviteter.

For å sikre at alle i kommunen får et tilbud, har vi delt inn i 5 programområder: 

Om pilotprosjektet

Pilotprosjektet startet opp i 2014 med 5 kommuner. I 2015 søkte 44 kommuner om å bli med i prosjektet, og 8 av disse ble valgt ut. Pilotperioden for kommunene er satt til 3 år og avsluttes i 2017.

Fra høsten 2017 kan det søkes om å bli en av de neste Syngende kommunene. Søknadsfristen er 14. november 2017