SYNGENDE SKOLE

Krafttak for sang har i samarbeid med Musikk i Skolen utviklet Syngende skole for å sikre at elevene i den norske skolen får synge regelmessig. Syngende skole er et kunstpedagogisk program som retter seg mot alle barn i grunnskolen og har som formål å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen. Flere tusen elever har så langt fått et styrket sangtilbud gjennom programmet som nå testes ut ved 33 norske barneskoler.

Syngende skole har utviklet et pedagogisk opplegg tilpasset hverdagen i den norske skolen. Målet er å gi skolens ansatte et verktøy slik at de enkelt og effektivt kan bruke sang i allerede eksisterende undervisning i alle fag. Gjennom sangen skapes og opprettholdes tradisjoner som blir felleseie for alle, uavhengig av språk og sosial eller geografisk bakgrunn. 

Pilotperioden er nå over, og fra og med skoleåret 2016/17 er Syngende skole åpen for alle. Modellen er treårig, og skolene forplikter seg til ett år av gangen. 

 

NYHETER OM SYNGENDE SKOLE: