Folkeakademienes Landsforbund og Akershus Musikkråd er operatører for Krafttak for sangs satsing "Syngende eldreinstitusjoner". 

Syngende eldreinstitusjoner

Våre Syngende eldreinstitusjoner får kurs og opplæring i bruk av sang og musikk som del av arbeidshverdagen. 

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende eldreinstitusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.
 

Sang som del av arbeidshverdagen

Programmet «Syngende eldreinstitusjoner» retter seg mot beboere og ansatte i institusjonene samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende eldreinstitusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet.

Bruken av sang er systematisert og går inn som en naturlig del av de daglige rutinene. Det utvikles modeller tilpasset institusjonenes behov, forventninger og begrensninger. 

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Organisering

Folkeakademienes Landforbund er operatør for Syngende eldreinstitusjoner, og prosjektet heter Sang i eldreomsorgen.

Musikkterapeut Kristi Stedje som er prosjektleder.
Hun har siden 2009 arbeidet med personer med demens og bruk av sang for å fremme livskvalitet og helse. Fra arbeid i Sandefjord kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har hun erfaring med både nært praktisk arbeid med enkeltbrukere og grupper og undervisnings- veilednings- og prosjektarbeid.

I 2012 ledet hun prosjektet «Musikk i omsorg» ved Utviklingssenteret (finansiert av Helsedirektoratet), som rettet seg mot personer med demens og fokuserte på kompetanseheving for ansatte i bruk av sang og musikk som ressurs i arbeidet.

Historier fra Syngende institusjoner:

Ta en titt i Sang i eldreomsorgens brosjyre om brukere, pleiere og pårørendes sterke møter med sang i hverdagen:

 

Videogalleri:

Videoen om "Gerd" har nådd over 750 000 mennesker i sosiale medier. Her er både den, og flere andre fine flimklipp som illustrerer bruk av sang i eldreomsorgen:


 
 
 

Nyheter om Syngende institusjoner: