Folkeakademienes Landsforbund og Akershus Musikkråd er operatører for Krafttak for sangs satsing "Syngende institusjoner". 

Syngende institusjoner

Våre Syngende institusjoner får kurs og opplæring i bruk av sang og musikk som del av arbeidshverdagen. 

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende institusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.
 

Sang som del av arbeidshverdagen

Programmet «Syngende institusjoner» retter seg mot beboere og ansatte i institusjonene samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende institusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet.

Bruken av sang er systematisert og går inn som en naturlig del av de daglige rutinene. Det utvikles modeller tilpasset institusjonenes behov, forventninger og begrensninger. 

Det er i dag 19 institusjoner spredt på 6 fylker som har status som syngende institusjoner. 

Det gis også frittstående kurs til for eksempel fag- og inspirasjonsdager. 

 Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Organisering

Folkeakademienes Landforbund er i samarbeid med Akershus musikkråd operatør for Syngende institusjoner, og prosjektet heter Sang i eldreomsorgen.

Musikkterapeut Kristi Stedje er prosjektleder.
Hun har siden 2009 arbeidet med personer med demens og bruk av sang for å fremme livskvalitet og helse. Fra arbeid i Sandefjord kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har hun erfaring med både nært praktisk arbeid med enkeltbrukere og grupper og undervisnings- veilednings- og prosjektarbeid.

I 2012 ledet hun prosjektet «Musikk i omsorg» ved Utviklingssenteret (finansiert av Helsedirektoratet), som rettet seg mot personer med demens og fokuserte på kompetanseheving for ansatte i bruk av sang og musikk som ressurs i arbeidet.

Historier fra Syngende institusjoner:

Ta en titt i Sang i eldreomsorgens brosjyre om brukere, pleiere og pårørendes sterke møter med sang i hverdagen:

 

Videogalleri:

Videoen om "Gerd" har nådd over 750 000 mennesker i sosiale medier. Her er både den, og flere andre fine flimklipp som illustrerer bruk av sang i eldreomsorgen:


 
 
 

Nyheter om Syngende institusjoner: