Om Syngende kommuner

Våre Syngende kommuner får faglig- og økonomisk støtte til å starte nye sangtiltak. 

De kommunale institusjonene, profesjonelle krefter og det frivillige organisasjonslivet får drahjelp til å starte en storstilt dugnad for å styrke den lokale sangkulturen!

For at norske kommuner og deres innbyggere skal kunne nyttiggjøre seg og glede seg over sangens mange positive effekter, har Krafttak for sang utviklet programmet Syngende kommune.

Sang skaper glede, musikalske opplevelser, høytid og fellesskapsfølelse. Samtidig kan sang være et effektivt verktøy for språkutvikling, hukommelse, integrering og forbedring av det psykososiale miljøet. 

 

femdelt_med tekst.jpg

 

Hvorfor Syngende kommune?

Det synges mindre i skoler, barnehager og ved offentlige arrangementer enn tidligere. Fellessang og fellesrepertoar oppleves ikke like viktig selv om det er godt dokumentert at sangaktiviteter gir store positive gevinster. Det finnes for eksempel god forskning på at sang har helsebringende effekt for demente og personer med fysiske og psykiske helsevansker. Sangaktiviteter kan også fungere som et positive arbeidsmiljøtiltak, ved integrering av asylsøkere og flyktninger og i språkopplæring for både barn og voksne. Hva kjennetegner en syngende kommune?

I den Syngende kommunen er målet at innbyggerne skal ha tilgang til et inkluderende sangtilbud.  Aktivitetene og tiltakene blir utviklet av et lokalt sangutvalg og Krafttak for sang sentralt i løpet av en tre-års periode. Gjennom Syngende kommune-programmet skapes det nye tradisjoner, sangmøteplasser, fellesrepertoar og et rikt antall sangaktiviteter.
 

For å sikre at alle i kommunen får et tilbud,
har vi delt inn i 5 programområder: 

 

Om pilotprosjektet

Pilotprosjektet startet opp i 2014 med 5 kommuner. I 2015 søkte 44 kommuner om å bli med i prosjektet, og 8 av disse ble valgt ut. Pilotperioden for programmet ble avsluttet i 2017, og det er nå årlig inntak for kommuner som ønsker å delta i det 3-årige utviklingsprogrammet.

Nå kan det igjen søkes om å bli en Syngende kommune.

Søknadsfristen er 10. november 2019