KONFERANSE 2019

Stemmer som forandrer
-om sang og omsorg

Dato: 7. november
Sted: Forstanderskapssalen, Sentralen (Oslo).
Registrering fra kl. 09.00
Program fra kl. 10.00 - 16.00

PLAKAT 2019 (3).jpg

Billetter
Ordinær: 720,-
Student: 360,-
Syngende barnehager/Syngende institusjoner/
Syngende skoler: 360,-

Alle partnere av Krafttak for sang får 2 fribilletter.
Alle Syngende kommuner får 2 fribilletter.

(Det er førstemann til mølla)


PROGRAM

Kl. 09.00

Registrering og kaffe

Kl. 10.00

Velkommen
v/ Jarle Flemvåg, faglig og administrativ leder i Krafttak for sang

Kl. 10.05

Fellessang
v/Jostein Hasselgård, artist, musiker, korleder og seminarholder.

KL. 10.25

Sang ved demens - erfaringer med musikkbasert miljøbehandling
Hvordan virker sang på oss?
Hva skal til for å få sang inn i hellsevesenet?Erfaringer med sang og musikk i demensomsorgen.
v/Audun Myskja, overlege, musiker, forfatter, foredragsholder og PhD i bruken av musikk i eldreomsorgen.

Kl. 11.10

Venjas Harem
Bandet har utspring fra Musikk i fengsel og frihet og de fleste har bakgrunn fra rus og kriminalitet. De lager låter selv, og gir ut CD og bok i slutten av november!

Kl. 11.25

Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang til ansatte i helse- og omsorgstjenestene
v/ Vegar Rangul, styreleder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Kl. 11.35

HOMESIDE - et pågående EU-prosjet som handler om musikk, lesing og demens.
v/Kristi Stedje, PhD-stipendiat ved Norges musikkhøgskole og Karette Stensæth,professor i musikkterapi og leder for Senter for forsking i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole

Kl. 11.45

Kvar song ei soge/Min Folketone 
v/Aslaug Vaa, leder for Villa Lofoten og regissør av filmen “Kvar song ei soge”.

Kl. 11.55

Sangglede og helse - om korsang på sitt beste
v/Ingrid Korn, psykiatrisk sykepleier og sanger i Risikoret i Fredrikstad.

Kl. 12.05

Lunsj

Kl. 13.00

Fellessang  
v/Jostein Hasselgård, artist, musiker, korleder og seminarholder.

Kl. 13.20

Musikk, terapi for hjernen
v/Geir Olve Skeie, nevrolog, PhD, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Griegakademiet hvor han underviser om musikk og hjernen.

Kl. 14.05

Dissimilis
v/Lars Tingelstad, instruktør og et par solister.

Kl. 14.25

Pause

Kl. 14.35

Sang i livets begynnelse.
Hvorfor, hvordan og hva? Om sang for og med små barn. 
v/Åslaug Berre, musikkpedagog med lang erfaring i feltet Musikk i livets begynnelse.

Kl. 14.55

Å gi barna en stemme: Musikkterapeutisk samhandling, lek og improvisasjon 
Fagnettverket for musikkterapeuter ved pedagogiske fagsentere i Oslo kommune 
v/Greta Aagre, Mette Thiedemann, Dag Stian Baltzersen og Lena Brennskaug Nettum

Kl. 15.15

Musikk som terapi i vonde og gode dager
Divaen og Doktoren» er historien om møtet mellom en pasient og en musikkterapeut bak lukkede dører på psykiatrisk avdeling. Det er en historie om sykdom som ble til recovery, håpløshet som ble til håp og drømmer som ble til til virkelighet.
v/Angelica Kjos og Hans Petter Solli.

Kl. 15.45

Fellessang 
v/Jostein Hasselgård, artist, musiker, korleder og seminarholder.

Kl. 16.00

Slutt


sek_person_scid_42682.jpg

Geir Olve Skeie

er nevrolog, PhD, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og professor II ved Griegakademiet, hvor han underviser om musikk og hjernen. Han er i tillegg utdannet pianist fra Griegakademiet i Bergen, der han studerte med Jiri Hlinka. Skeie har over 100 internasjonale publikasjoner, og har blant annet forsket på musikkens påvirkning på hjernen og bruk av musikk ved Parkinsons sykdom og hjerneskader.

Dia+and+the+doctor.jpg

Diva and the Doctor

består av artist/erfaringskonsulent Angelica Kjos og musikkterapeut/forsker Hans Petter Solli. De to møttes på lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus – han som terapeut og hun som pasient. Musikkterapien ble svært viktig for Angelicas recovery-prosess. Der fikk hun jobbe med traumer og rusavhengighet gjennom å skrive og synge sanger. I dette foredraget vil hun fortelle sin historie og synge noen av de sangene som hun har laget gjennom musikkterapien. Hans Petter spiller gitar og bidra med faglige refleksjoner over hvordan musikk kan hjelpe mennesker psykiske lidelser og rus til et bedre liv.

aaslaug1.jpg

Åslaug Berre

er musikkpedagog/musikkformidler med mange års erfaring. Hun har vært pianolærer, kordirigent og musikkpedagog i musikkbarnehage og skole. Åslaug har jobbet som produsent og musiker i Rikskonsertenes skolekonserter. Der satte hun også i gang konserter for førskolebarn. Åslaug også vært programskaper i NRK, blant annet med Triola da gamba og Barnetimen for de minste. På Norges Musikkhøgskole underviste hun i musikkformidling, og for Musikk i skolen holdt hun en rekke musikkurs for pedagoger i barnehage og skole. Åslaug har gitt ut flere bøker og CDer og var med å starte foreningen Musikk fra livets begynnelse i Norge. Siden 2000 har hun drevet sin egen virksomhet - Musikk og Utvikling - hvor musikkgrupper for voksne og barn sammen er bærebjelken.

Fagnettverket.jpg

Greta Aagre, Mette Thiedemann, Dag Stian Baltzersen og Lena Brennskag Nettum

I fire av bydelene i Oslo kommune er det ansatt musikkterapeut ved Pedagogisk fagsenter. Fagsentrene utfører vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn i barnehagealder hjemlet i Barnehageloven. De fire musikkterapeutene har i mange år samarbeidet i et fagnettverk. Gjennom gruppeveiledning, etiske og faglige diskusjoner er det utviklet en felles grunnholdning basert på et humanistisk menneskesyn med barnet i fokus. I en årrekke har fagnettverket holdt foredrag og skrevet artikler om den relasjonelle tilnærmingen i musikkterapi med små barn. Fagnettverket består av Greta Aagre (Bydel Gamle Oslo), Dag Stian Baltzersen (Bydel Grorud), Mette Thiedemann (Bydel Nordstrand) og Lena Brennskag Nettum (Bydel Bjerke).

Jostein.jpg

Jostein Hasselgård

fullførte sitt studie ved jazzlinja på NMH i 2006. Samme år gav han ut soloalbumet «A few words». Han synger i vokalgruppa PUST, som med sine 5 kritikerroste album og turneer i inn- og utland er en av de ledende i sitt slag i Norge. Jostein har vært med på større TV-produksjoner som Julemorgen, Beat for Beat og Eurovision, har deltatt på flere turneer i ”Den Kulturelle Skolesekken”, ”Den Kulturelle Spaserstokken” og vært artist på show som ”Jul i Barne-TV” med bl.a. KORK, Espen Grjotheim og Benedikte Kruse. Han er en allsidig artist og har og jobber nå som musiker, korleder, seminarholder, sanglærer, pianist, arrangør og komponist ved siden av å være ansatt på OsloMet som musikklærer på barnehageutdanningen.

AM+%282%29.jpg

Audun Myskja

er overlege, musiker, forfatter og foredragsholder, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han har utviklet musikkbasert miljøbehandling (MMB; «Myskjaskolen») og utdanner nå helsearbeidere i kvalitetsfremmende metoder i et landsomfattende prosjekt i regi av Helsedirektoratet som gjelder for perioden 2015⎼2020. Han er også fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet i Levanger. Han har skrevet over tyve fagbøker, blant dem Den musiske medisin, På vei mot en integrert medisin, Finn din indre kraft, Kunsten å dø, Pust og Ungdomskilden. Audun Myskja holder en rekke kurs og foredrag i inn- og utland, samarbeider med pasientforeninger og har vunnet flere priser, blant annet Den norske legeforenings Kvalitetspris.

Portrettbilde-Vegar-Rangul.jpg

Vegar Rangul

har doktorgrad i samfunnsmedisin og forsker på helseeffekter av fysisk aktivitet og interaksjon med generell helseatferd og risiko for hjerte- og karsykdommer. Han er styreleder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og prosjektleder for det nasjonale opplæringsprogrammet om miljøbehandling med integrert bruk av sang og musikk i omsorgstjenestene (Musikkbasert miljøbehandling).

AASLAUG+VAA.jpg

Aaslaug Vaa

er utdannet agronom, lærer og cand. philol. med fagkretsen filosofi, historie og kunsthistorie. Hun var kultur- og kinosjef i Åsnes kommune 1981-86 og fylkeskultursjef i Nordland 1986-2008. Siden 2010 har hun etablert kulturnæringsbedriften Villa Lofoten, og her produseres det også film. Aaslaug Vaa debuterte som regissør med dokumentarfilmen Kvar song ei soge i 2016. Filmen ble nominert til Amanda for beste dokumentar samme år.

64529198_2222211724565593_5422143005698031616_n.jpg

Venjas Harem

har sitt utspring fra Musikk i fengsel og frihet og har spilt sammen i mange år. De fleste av deltagere har soningsbakgrunn og de spiller stort sett egetprodusert materiale. Venjas Harem er finansiert av Oslo musikkråd /Musikk i fengsel og frihet avd Oslo.

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Stensæth

er professor i musikkterapi og ledar for Senter for forsking i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole. Hennar forskingsinteresse omfattar tema som improvisasjon, estetikk, leik, teknologi og filosofi. Stensæth har meir enn 20 års erfaring som musikkterapeut med barn og unge med ulike livsføresetnadar. Stensæth er ledar for det norske teamet som deltar i det store forskingsprosjektet HOMESIDE.
foto: Kimm Saatvedt

Kristi_Stedje_2.jpg

Kristi Stedje

tok master i Musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og har 20 års erfaring fra eldreomsorgen både som pleier, musikkterapeut i kommunal omsorgstjeneste og leder for Sang i eldreomsorgen 2015-2019 . I oktober 2019 skal Kristi være PhD-stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Tema: musikk, hjemmeboende personer med demens og parforhold. Hun vil være tilknyttet HOMESIDE - prosjektet.

Ingrid+Korn+%281%29.jpg

Ingrid Korn

er hun psykiatrisk sykepleier, og hun flyttet til Fredrikstad i 2014. Som nyinnflyttet, sangglad og sosialt anlagt så hun seg om etter et nettverk med musikalsk tilsnitt, og hun valgte derfor å melde seg inn i et kor. Det ble Risikoret der hun nå synger 2. alt.
Hun så seg aldri tilbake!

Tusen takk for oppmøtet på konferansen 25.10 2018!

Her er presentasjonene til foredragsholderne:


Konferanse 2018:

Torsdag 25.10 er det klart for årets konferanse om Forskning på sang!

 

Tid og sted

Forstanderskapssalen, 
Sentralen.


REGISTRERING KL. 09.30
PROGRAM: 10 - 16

Målgruppe

Konferansen egner seg for sangere, dirigenter, pedagoger, lærere i kulturskolen, kommuneansatte, representanter fra frivillige organisasjoner og alle andre som jobber med eller er interessert i sang. 

Pris: 720kr inkl. lunsj (Studenter 360kr inkl. lunsj)

Dagen vil bestå av foredrag, paneldebatt, kulturelle innslag, fellessang og lunsj. Fullstendig program legges ut i løpet av august.

Påmeldingsfrist 11.10

Paneldebatt

I panelet: Ingrid Danbolt (Universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslo Met), Njål Sparbo (Frilans sanger og forsker ved Griegakademiet), Arve Almvik (Førstelektor, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord Universitet) og Karette Stensæth (Leder for CREMAH (Centre for Research in Music and Health) og førsteamanuensis i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole).

TEMA TIL DEBATT:

  • Hvorfor forske på sang?

  • Er ikke sangens egenverdi nok?

  • Reduseres sangens egenverdi når vi tillegger instrumentelle effekter?

  • Trenger vi forskning når det er så åpenbart at det funker?

  • Innsendte spørsmål fra deltakere av konferansen.
    Lurer du på noe? Send inn spørsmål før 20.10.18 til signe.sannem.lund@musikk.no


Foredragsholdere

Vi er så heldige å ha med flere av nordens ledende forskere på sangrelaterte temaer. 

Foto: Håkan Lindgren

Foto: Håkan Lindgren

"Den Kulturella Hjärnan-kulturens betydelse för vårt välbefinnande"

Gunnar Bjursell (Professor emeritus ved Karolinska Institutet) LES MER 

 


Anne.jpg

"Gjestfri korsang i flerkulturelt miljø"

Anne Haugland Balsnes (Professor i musikk ved Universitetet i Agder). LES MERNora.jpeg

"Sang som en vei inn til vennskap før felles språk"

Nora B. Kulset (Postdoktor i musikkvitenskap ved NTNU i Trondheim). LES MER


Kari Batt Rawden.png

"Sang i eldreomsorgen; erfaringer fra 3 institusjoner - et følgeforskningsprosjekt"

Kari Bjerke Batt-Rawden
(1. amanuensis ved Institutt for helsevitenskap, Gjøvik.) LES MER


gro.trondalen.jpg

«Helse i hver tone? Om sang i et helseperspektiv»

Gro Trondalen (Professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole). LES MER


Artister

Per Vollestad.jpg

Per Vollestad - Allsidig og svært erfaren sanger gir oss "Sanger fra Grini". LES MER


Foto: Erik Hannemann

Foto: Erik Hannemann

Pust - Seks av nordens vakreste stemmer i magisk, mektig og leken samklang. LES MER


 

 

Teaser

Her er en liten forsmak på noe av det vi kommer til å høre om på konferansen:

Velkommen til en spennende konferanse av foredrag, sang, underholdning og paneldebatt på flotte Sentralen i Oslo!

Velkommen til en spennende konferanse av foredrag, sang, underholdning og paneldebatt på flotte Sentralen i Oslo!
Konferansen 2017:
Syng! En inspirasjonsdag

- En dag full av kreative prosjekter

25.10 inviterte Krafttak for sang til en interessant og lærerik inspirasjonsdag, med en rekke miniforedrag om kreative sangprosjekter fra hele landet. Hensikten var å gi deltakerne gode idéer, og et nettverk slik at de enkelt kan sette i gang gode sangtiltak.

Målgruppe

Inspirasjonsdagen egner seg for sangere, dirigenter, pedagoger, lærere i kulturskolen, kommuneansatte, representanter fra frivillige organisasjoner og alle andre som driver eller ønsker å starte opp sangprosjekter. 


Sted: 
Forstanderskapssalen, Sentralen.

TID:
REGISTRERING KL. 09.30
PROGRAM: 10 - 16

Pris: 700kr inkl. lunsJ

PÅMELDINGSFRIST:
10. OKTOBER (SKJEMA UNDER)

Avtale med Bondeheimen
Enkeltrom 1555,- per rom per natt inkludert frokost. 


PROGRAM inspirasjonsdag.jpg

AFTERSINGING

Etter programmet på Sentralen inviterer vi til aftersinging på SYNG! Der blir det mingling, synging og muligheten til å kjøpe snacks og noe godt å drikke. 


KONFERANSE 2016

Årets Krafttak for sang-konferanse finner sted på Thon Conference Universitetsgaten 19.og 20. oktober 2016. Temaet for konferansen er sang som middel til inkludering av flyktninger og asylsøkere. Vi har samlet en rekke ressursperson som vil dele sine erfaringer og tanker om hvordan sang kan brukes på asylmottak og ellers i lokalsamfunnet. På konferansen får du møte ledere av musikkorganisasjoner, sangere, artister, dirigenter, ansatte på asylmottak, tidligere asylsøkere, lærere, forskere og ansatte i kommunene. 

Dag 1 vil ha hovedfokus på tiltak rettet mot barn og unge, mens dag 2 fokuserer mer på voksne og generelle tiltak. Blant temaene er sang brukt i språkutviklingen, sangtiltak i asylmottak, sang som inkluderende ressurs i kommunene m.m. Det vil også bli sanginnslag og fellessang. Konferansen åpnes av kulturminister Linda Hofstad Helleland. Fullstendig program under kartet. 

PÅMELDING: jarle.flemvaag@musikk.no innen 1. oktober

PRIS: 1 dag 700kr, 2 dager 1200kr. 

Thon Conference Universitetsgaten - Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

 

 

TRYKK PÅ LENKENE FOR FULLSTENDIG PROGRAM: