Musikk fra livets begynnelse er operatør for Krafttak for sangs satsing "Syngende barnehage". 

Syngende barnehage

Syngende barnehager får bl.a. inspirasjonskurs, og et skattkammer med videoopptak av sanger, regler og musikkaktiviteter.

Sanger og musikkaktiviteter gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling. Over 150 barnehager har i dag status som syngende barnehager.
 

Nettressurs med sanger og videoer

i Skattkammer.no finner du eksempler på hvordan musikk kan være et hjelpemiddel i forbindelse med oppstart og tilvenning, og ellers gjennom barnehagehverdagen.

Nettressursen “Skattkammer” er åpen for alle som deltar i prosjektet Syngende barnehage. Her finner du sanger, regler og forslag til musikkaktiviteter.
 

Hva får en Syngende barnehage?

  • Inspirasjonskurs for alle ansatte, ledet av musikkpedagog

  • Skattkammer med videoopptak av sanger, regler og musikkaktiviteter

  • Webforedrag om musikk og språk, instrumentbruk, musikk i hverdagssituasjoner m. m.

  • Flotte plakater med sanger og regler til stellerom, garderobe, matbord etc.

  • Brosjyren “8 gode grunner til å bli en Syngende barnehage!”

  • Månedlige nyhetsbrev med forslag, tips og gode historier

  • Logo “Syngende barnehage” til fri bruk

  • Veiledningshefte som gjør det enkelt å implementere mer sang i barnehagehverdagen

Presentasjon av Syngende barnehage:


 


Nyheter om Syngende barnehage: