Musikk i skolen er operatør for Krafttak for sangs satsing
"Syngende skole". 

Syngende skole

Syngende skole retter seg mot alle barn i grunnskolen, og har som formål å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen. 

Flere ti-tusener elever har så langt fått et styrket sangtilbud gjennom satsingen, og skoleåret 2018/19 finnes det 53 Syngende skoler i Norge. I tillegg er Syngende skole med som partner for Skolenes sangdag der Oslo filharmonien spilte sammen med 78 000 skoleelever i 2019. 


Om Syngende skole-programmet

Syngende skole har utviklet en modell og en nettressurs som er tilpasset hverdagen i den norske skolen.  Målet er å gi skolens ansatte sangverktøy som de enkelt og effektivt kan bruke i allerede eksisterende undervisning i alle fag. Gjennom sangen skapes og opprettholdes tradisjoner som blir felleseie for alle, uavhengig av språk og sosial eller geografisk bakgrunn. 

Sangbanken inneholder en rekke forklaringsvideoer som viser hvordan man lærer bort morsomme sanger og sangleker.

Sangbanken inneholder en rekke forklaringsvideoer som viser hvordan man lærer bort morsomme sanger og sangleker.

Sangbanken

I Ressursportalen "Sangbanken" finner du en rekke sanger, forklarings-videoer, o.l. som gjør det lettere å synge mer i skolehverdagen. 

Se hvordan sang kan brukes til å skape morsomme, aktiviserende pauser, stimulere kreativitet, være verktøy for læring, og mye mer:


Tematisk inndelt

Sangbanken gir alle lærere på skolen full tilgang til bredt repertoar på bokmål og nynorsk,  knyttet til fag, årstider, temaer som vennskap og fred, med ulike vanskelighetsgrader. Lydspor og videoer hjelper både lærer og elever ved innlæringen, og gir instruksjon til rytmikk og bevegelser. Sangene kan enkelt tas i bruk av alle lærere og krever ikke lydfiler, CD-spillere eller andre tekniske hjelpemidler i klasserommet - elevene dine kan synge hvor som helst, når som helst. 
 

Bli en Syngende skole!

Som Syngende skole får dere tilgang til Sangbanken, verktøy og materiell for å gjennomføre satsingen, effekter til elevene og to kursplasser for lærere på Syng det!-kurs. Les mer på Syngende skoles nettsider.

 

Rektor ved Bjørnemyr skole: alle skoler burde være syngende skoler.

 

Nyheter om Syngende skole: