Bli en Syngende skole!

Nå kan alle barneskoler få bl.a. kurs- og opplæring i praktisk bruk av sang i skolehverdagen. Målet er å øke trivselen, skape pauser i hverdagen, og hente frem fine skatter fra norsk kulturarv.

Sjekk ut de nye nettsidene til Syngende skole. Alt det som var på de gamle sidene er fortsatt på plass. I tillegg kommer det en ressursportal med innlogging for alle som vil være Syngende skole fra høsten 2017! Allerede nå ligger det mange "smaksprøver" på hva slags innhold som kan ventes i ressursportalen. 

Barn elsker å synge, og glade barn lærer bedre og har det bedre på skolen. Sang har dokumentert effekt på språkinnlæring og sosiale ferdigheter, og gjør barna tryggere på sin egen stemme. Har din skole lyst til å få mer sang inn i skolehverdagen, på en enkel og morsom måte som styrker både undervisningen og skolemiljøet? Syngende skole gjør det morsomt og ufarlig å dra i gang en sang med elevene. 

Alle norske barneskoler kan bli Syngende skoler. Kjøp Syngende skole-pakka, bli abonnent på vår ressursportal eller søk om å bli en satsingsskole dersom dere er ekstra motiverte for å satse på sang. 

Vi får tilgang til både kompetanse, opplegg og sanger gjennom prosjektet. Vi får også tatt vare på gamle sangskatter, samtidig som nye sanger blir lært og tatt i bruk.

Å synge vet vi har positive effekter, og vi synes sangen de siste årene har blitt for sjeldent praktisert. Sang bidrar til et læringsfremmende miljø: man må lese tekster og framføre sang i fellesskap. Her ligger også noe disiplin i grunnen.
— REKTOR VED SKATVAL SKOLE, TORILL GULLVÅG