Vi skaper sangaktivitet-
landet rundt!

Krafttak for sang utvikler kurs, programmer, ressursportaler og verktøy som skal gjøre det enklere å synge mer i hverdagen!

KFS mener at sang og musikk kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker.

Våre programmer retter seg primært mot ansatte i barnehage, skole, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Våre kurs og digitale verktøy er skreddersydd for ulike alderstrinn og behov, og gjør det enkelt å skape mer sang- og sangaktivitet i hverdagen. Målet er å styrke sangkultur og sangglede i hele Norge.

Hvert år trekker vi også ut en håndfull Syngende kommuner som får kurs, veiledning og økonomisk støtte til å satse på sang for sine innbyggere.

Kulturdepartementet.jpg

Om Krafttak for sang

Krafttak for sang er en samhandlingsplatform med 24 partnere. Sammen utvikler vi forskningsbaserte kurs, konferanser, fagdager, ressursbanker og programmer.

KrFS er støttet av Kulturdepartementet, og har tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.

Organisering

Vi har delt virksomheten vår inn i 5 programområder:

2-Krafttak_for_sang_hierarki.png

Våre programmer

Våre programmer bruker sang for å skape gode opplevelser, men også som et verktøy for læring, mestring, kulturformidling og kreativitet. Samtlige programmer bygger på dagsaktuell forskning på effektene av sang som kilde til glede, relasjonsbygging, helse og identitet.

Se vår video-serie om forskning på sang og helse her!

Krafttak for sang står bak programmene:

Syngende barnehage 
Syngende skole
Syngende institusjoner
Syngende kommuner

Forskning

Dagsaktuell forskning om sang som kilde til glede, relasjonsbygging, helse og identitet er fundament for alle våre aktiviteter. Vi gjennomfører også grunn -og følgeforskning på egne programmer.

KFS er også en viktig formidler av nyheter om sangaktivitet og forskning, og når årlig ut til flere millioner mennesker gjennom våre kanaler.

Årlig konferanse/ inspirasjonsdag

For å dele erfaringer fra sine programmer og pilotprosjekter samt å sette søkelyset på utvalgte temaer, arrangerer Krafttak for sang en nasjonal konferanse/ inpirasjonsdag hver høst. KFS arrangerer også åpne møte og bidrar med innlegg og foredrag på eksterne konferanser i inn- og utland. 
 


 

Visjon

Krafttak for sang sin visjon er at alle mennesker skal få del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Vi jobber et inkluderende sangtilbud der alle får delta - uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet. Våre programmer bygger på forskning om sangens mange positive effekter for både enkeltmennesker og samfunn.

Plattform

Krafttak for sang er bygd opp som en samhandlingsplattform for 24 organisasjoner og institusjoner i Norge, med et eget ressurssenter som nav. Organisasjonene og institusjonene har status som partnere, og innehar en stor medlemsmasse og en bred kompetanse innenfor sangfeltet. Flere av partnerne er operatører for prosjekter, eller utvikler kurs og andre aktiviteter i samarbeid med Krafttak for sang sentralt.

Krafttak for sang samarbeider med Singing Cities om å styrke den levende og inkluderende sangen i flere europeiske byer. Namsos står som søker om et EU-prosjekt fra 2016 innenfor denne rammen.

Bakgrunn

Krafttak for sang ble opprettet for å styrke den levende og brede sangkulturen, og har sitt utspring i Syng for livet-bevegelsen som startet opp på slutten av 90-tallet.

Etter to enstemmige merknader fra Kulturkomiteen fikk KFS støtte fra Kulturdepartementet i 2014. Det første året var det politiske oppdraget å skape en norsk versjon av det britiske sangprogrammet Singup, mens i 2015 bestod oppdraget å styrke sangen i eldreomsorgen gjennom programmet Syngende eldreinstitusjoner.

Sang som middel til å inkludere flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle er et annet fokusområde for KFS. I 2016 hadde de Syngende kommunene egne prosjekter rettet mot disse gruppene. I tillegg driftet KFS 14 aktiviteter i 10 asylmottak.

Krafttak for sangs konferanser er selvsagt preget av mye sang og morro!

Få en visuell video- og bildeinnføring: