Folkeakademienes Landsforbund og Akershus Musikkråd er operatører for Krafttak for sangs satsing "Syngende institusjoner". 

Sang i eldreomsorgen

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende institusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Våre Syngende eldreinstitusjoner får kurs og opplæring i bruk av sang og musikk som del av arbeidshverdagen.
 

Sang som del av omsorgsarbeidet

Programmet «Syngende institusjoner» retter seg mot beboere og ansatte i institusjonene samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende institusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet.

Bruken av sang er systematisert og går inn som en naturlig del av de daglige rutinene. Det utvikles modeller tilpasset institusjonenes behov, forventninger og begrensninger.

Det er i dag 26 institusjoner spredt på 7 fylker som har status som syngende institusjoner.

Sang i eldreomsorgen tilbyr inspirasjonsseminarer, kurs og veiledning for eldreinstitusjoner i hele landet.

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Organisering

Folkeakademienes Landforbund er i samarbeid med Akershus musikkråd operatør for Syngende institusjoner, og prosjektet heter Sang i eldreomsorgen.

Musikkterapeut Kristi Stedje er prosjektleder.
Folkeakademienes Landsforbund er i samarbeid med Akershus musikkråd operatør for Syngende eldreinstitusjoner.

Musikkterapeut Kristi Stedje er faglig leder. Programmets 10 kursholdere har både praktisk og teoretisk kompetanse på musikk, helse og eldre.

Historier fra Syngende institusjoner:

Ta en titt i Sang i eldreomsorgens brosjyre om brukere, pleiere og pårørendes sterke møter med sang i hverdagen:

 

Videogalleri:

Videoen om "Gerd" har nådd over 750 000 mennesker i sosiale medier. Her er både den, og flere andre fine flimklipp som illustrerer bruk av sang i eldreomsorgen:


 
 
 

Nyheter om Syngende institusjoner: