Folkeakademienes Landsforbund er operatør for Krafttak for sangs satsing "Syngende institusjoner". 

Sang i eldreomsorgen

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende institusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Våre Syngende eldreinstitusjoner får kurs og opplæring i bruk av sang og musikk som del av arbeidshverdagen.
 

Sang som del av omsorgsarbeidet

Programmet «Syngende institusjoner» retter seg mot beboere og ansatte i institusjonene samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende institusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet.

Bruken av sang er systematisert og går inn som en naturlig del av de daglige rutinene. Det utvikles modeller tilpasset institusjonenes behov, forventninger og begrensninger.

Sang i eldreomsorgen tilbyr inspirasjonsseminarer, kurs og veiledning for eldreinstitusjoner i hele landet.

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Generasjonssang skaper gledesfylte møter mellom små og store!

Organisering

Folkeakademienes Landforbund er operatør for Syngende institusjoner, og tiltaket heter Sang i eldreomsorgen.

Musikkterapeut Kristi Stedje er faglig leder. Programmets 10 kursholdere har både praktisk og teoretisk kompetanse på musikk, helse og eldre.

Historier fra Syngende institusjoner:

Ta en titt i Sang i eldreomsorgens brosjyre om brukere, pleiere og pårørendes sterke møter med sang i hverdagen:

 

Videogalleri:

Videoen om "Gerd" har nådd over 750 000 mennesker i sosiale medier. Her er både den, og flere andre fine flimklipp som illustrerer bruk av sang i eldreomsorgen:


 
 
 

Nyheter om Syngende institusjoner: