Sang i eldreomsorgen er lansert

I høst har våre programmer for sang i eldreomsorgen startet opp.

I alt 16 institusjoner i 12 kommuner deltar i pilotprosjektet. De 12 kommunene ligger i sju ulike fylker. Folkeakademienes landsforbund er operatør for programmet, og Kristi Stedje er faglig leder.

Et av målene med programmet er sang under det daglige arbeidet i institusjonene. Bruk av sang i pleie- og omsorgsarbeidet er sentralt i så måte.

Programmet skal drive opplæring og motivering av de ansatte i institusjonene. I tillegg får institusjonene tilbud om en sangpakke med både musikkopplevelser og egen deltagelse.