Statsministeren besøkte Syngende institusjon!

Da Erna Solberg ville besøke Asker kommune denne høsten, falt valget på en av våre Syngende institusjoner.

- Vi har jobbet mye med å bruke musikk og sang for å skape en bedre hverdag for alle som bor- og jobber her. Jeg er derfor veldig glad for at vi fikk muligheten til å presentere satsingen vår for statsministeren, sier Kulturkonsulent og musikkterapaut Hilde Kirkerud ved Gullhella bo- og aktivitetssenter.

 

Viktig å løfte fram praktiske prosjekter

Kirkerud presenterte selv senterets satsing på Sang i eldreomsorgen for statsministeren under besøket onsdag 6. september. Kulturkonsulenten mener at det er viktig at konkrete, praksisrettede prosjekter som dette blir løftet frem for politikerne.

- Arbeidet med å bruke mer sang- og musikk i hverdagen er et stort løft for trivsel og arbeidsmiljø for både brukere og ansatte. Ved å kartlegge musikksmaken til hver enkelt beboer, og deretter bruke sangene både på CD og gjennom muntlig sang, vil vi hedre den de er og var. Målet er at musikken vil vekke fine minner om livet de har levd, og at de kan være stolte av det. Dette skaper også nære og gode øyeblikk mellom beboere, ansatte og pårørende, legger kulturkonsulenten til.

Ved å kartlegge musikksmaken til hver enkelt beboer, og deretter bruke sangene både på CD og gjennom muntlig sang, vil vi hedre den de er og var.
— Kulturkonsulent Hildekirkerud ved Gullhella bo- og aktivitetssenter

 

 

Foto fra besøket på Gullhella bo- og aktivitetsenter: www.erna.no/blogg

 

Satser på sang- og musikk

Sang i eldreomsorgen er del av Gullhellas satsing på hverdagsmestring, aktivisering og kulturelle innslag. Kirkerud mener at den hverdagslige bruken av sang og musikk også vil skape mye latter og glede i samspillet mellom pleiere og beboere.

- Vi har deltatt på fine, praktiske og varierte kurs, der man bruker sang og musikk på veldig mange ulike måter. I tillegg til kurs i omsorgssang, har vi også fått opplæring i arbeidsmiljø-tiltak som “ansattkor”, med mål om at de som jobber her bl.a. skal bli tryggere på sin egen stemme, og skape et sosiale fellesskap på tvers av avdelingene. Vi håper også å få lære mer om hvordan man kan trekke inn kulturlivet og pårørende som ressurser for brukerne, forklarer Kirkerud.

 

Interessert og lærevillig Solberg

Både Kirkerud og Leder Jan Frisk opplevde at Erna Solberg lyttet interessert under foredragene, og tror statsministeren syntes at prosjektene var spennende.

- Hun stilte mange spørsmål underveis, og var ivrig etter å lære om hvordan sangen brukes både i behandling, og i kulturelle- og sosiale sammenhenger, forteller Frisk.

- Som mange andre lurte også statsministeren på om sangsatsingen først og fremst gjaldt eldre med demens-diagnose. Det var fint å kunne fortelle at prosjektet favner om alle brukere, nettopp fordi det finnes så mange måter å bruke sang- og musikk på, legger Kirkerud til.

 

Vellykket arrangement

- Vi fikk beskjed om besøket bare en dag i forveien, og hadde derfor kort tid på å forberede oss. Det var fint å se hvordan de ansatte lynraskt satte i gang en dugnadsinnsats som gjorde arrangementet vellykket, roser Frisk.

Kirkerud opplevde også at Gullhella fikk mange gode tilbakemeldinger fra ordfører og andre, som var stolte av å se hva de har fått til så langt.

- Og det gir ekstra motivasjon!

 

FAKTA: Om Sang i eldreomsorgen

Krafttak for sangs satsning for eldreinstitusjoner landet rundt. Folkeakademiet og Akershus musikkråd er operatører for Sang i eldreomsorgen. Gjennom kurs og praksis får Syngende institusjoner opplæring i hvordan sang og musikk kan brukes både som verktøy i hverdagen, og kulturelle opplevelser for både beboere, ansatte og pårørende.