Tips til reformasjonsjubileet

Luther 2017

Nå i 2017 er det 500 år siden reformasjonen. I den forbindelse har Sangens Hus i Danmark laget et supert opplegg som kan brukes som undervisningsmateriale i skolen og ikke minst som inspirasjon for alle kor som vil markere jubileet. Alt ligger fritt tilgjengelig (også noter og korarrangementer).

Sangens hus har plukkte 5 salmer fra 5 århundrer, som hver for seg er et godt tidsbilde på det århundre, de representerer.

På nettsiden finner du:

  • Bakgrundsmateriale
  • De femm salmene - tekst og melodi
  • Stoff for kor
  • Til undervisning
  • Annen inspirasjon