Bli en Syngende skole 2016/2017

Nå kan din skole bli en Syngende skole!

Søknadsfristen er 18. mars 2016. Søknadsskjema

Syngende skole er en av Krafttak for sangs hovedsatsinger og retter seg mot alle barn i grunnskolen. Hovedformålet er å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen.

Syngende skole er en kunstpedagogisk satsing som fremmer de positive læringseffektene knyttet til sang. Sangaktiviteter i skoletiden kan bidra til å skape samhold, et godt læringsmiljø og å styrke elevenes motivasjon og psykiske helse. Vi ønsker å få alle elever, ansatte og foreldre til å synge mer, oftere og bedre. Gjennom sangen skapes og opprettholdes tradisjoner som blir felleseie for alle, uavhengig av språk, sosial eller geografisk bakgrunn.

Syngende skole har et godt og gjennomarbeidet pedagogisk opplegg tilpasset hverdagen i den norske skolen. Målet er å gi skolens ansatte et verktøy slik at de enkelt og effektivt kan bruke sang i allerede eksisterende undervisning i alle fag.

Vi håper at så mange skoler som mulig tar et krafttak for sang i årene fremover!

Husk skolenes sangdag 29. april! Meld dere på

Les mer om Syngende Skole