8 grunner til å synge med barn!

Åtte grunner til å synge mer i barnehagen!

Les om hva forskning sier om sang og barn.

Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling. Krafttak for sang har sammen med Musikk fra livets begynnelse laget en brosjyre http://www.syngendebarnehage.no/brosjyre-hvorfor-sang der du kan lese mer om sangens betydning og effekter for barnehagebarn.

 

 

Hvis du ønsker å lese mer om Syngende barnehage-programmet og hvordan du kan søke kan du gå inn på www.syngendebarnehage.no  Syngende barnehager får bl.a. gratis inspirasjonskurs og et skattkammer med videoopptak av sanger, regler og musikkaktiviteter.