Disse skal bli "Syngende kommuner"!

Hard konkurranse om å satse på sang i kommune-Norge!

Og flere ønsker å bruke sang for å bygge samhold og fellesskap under kommunesammenslåing.

Bergen, Nye Molde, Odda/Ullensvang/Jondal, Kongsberg og Vestre Toten har vunnet frem i en hard søknadsrunde der 21 kommuner knivet om å få bli "Syngende kommuner".

Gjennom tre år skal de få ressurser og kompetanseheving som skal gjøre det enklere å utvikle og opprette sangaktiviteter, og styrke den lokale sangkulturen. Når prosjektperioden er over skal alle kommunens innbyggere ha tilgang til sangtilbud der de selv kan delta aktivt.

 

VIDEO: se klipp fra aktiviteter i våre Syngende kommuner!

Høyt nivå på søkerne

- Vi er svært fornøyde med å ha hatt så mange gode søkere, og synes det er gledelig at mange norske kommuner ser verdien i økt satsing på sangaktiviteter, sier prosjektleder Jarle Flemvåg i Krafttak for sang.

Han ser at flere av søknadene kommer fra kommuner som skal slå seg sammen, og som ønsker å bruke sang for å skape samhold og fellesskapsfølelse, og gi den nye storkommunen en god start. Av de som fikk plass i Syngende kommune-programmet, hadde både Odda/ Hardanger/Jodal og Nye Molde dette som et klart motiv i sine søknader.

- Sang har mange bruksområder og godt dokumenterte effekter som kan komme mennesker og lokalsamfunn til gode. Vi ser derfor frem til å kunne bygge tilbud for den enkelte og bidra til en god lokal kulturutvikling, legger Flemvåg til.