Kurs for musikkpedagoger og barnehageansatte

Vår partner, Musikk fra livets begynnelse, har flere spennende kurs denne våren. Det blir det et gjensyn med Estavao Marques på Sola Strand Hotel. Elisabeth Barstad holder kurs i Kristiansand og Unn Leyser Roaldsøy i Drøbak. 

 

SOLA STRAND HOTEL, 31. mars - 2. april

Kursleder Estevao Marques, Brasil

Estevao holder kurs og workshops over hele verden, og dette er en enestående mulighet til å få oppleve en helt spesiell musiker og pedagog. Estevao har vært engasjert som kursleder også tidligere, med svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Kurshelgen retter seg først og fremst mot musikkpedagoger og andre som leder musikkaktiviteter med barn fra ca 2 års-alder og oppover, men musikken, metodikken og ideene kan brukes i mange ulike musikalske sammenhenger og sammen med barn i ulike aldrer. Deltakerne bør ha musikalsk kompetanse, men man trenger ikke kunne spille et instrument. Kurset med Estevao holdes på engelsk.

 

ANDRE KURS 2017

Mange kan være usikre på valg av musikkstoff og hvordan det kan brukes sammen med små barn. Denne våren tilbyr Musikk fra livets begynnelse 2 praktiske kurs med enkle musikkopplegg som kan tas i bruk med en gang.

Kursinnhold:

  • Sanger, regler og sangleker som egner seg for barn 1-3 år
  • Hvordan bygge opp en musikksamling / sangstund
  • Hvordan bruke bevegelse og aktivitet til sangene
  • Hvordan bruke enkle instrument og rekvisitter
  • Hvordan tilrettelegge for grupper med ulike behov / ulik alder
  • Musikk og språkutvikling
  • Litt om stemmebruk (Barnestemmen og den voksne stemmen)
  • Hvordan musikk kan styrke relasjonene og bidra til barnets utvikling

KRISTIANSAND, 10. - 11. mars - Kursleder Elisabeth Barstad

DRØBAK, 17. - 18. mars - Kursleder Unn Leyser Roaldsøy