Syngende barnehage er i gang!

Mandag 30. mai møttes 200 barnehageansatte i Stavanger til seminar. Der fikk de en innføring i hvordan de kan styrke sangtilbudet i barnehagen.

Musikk fra livets begynnelse har på oppdrag fra Krafttak fra sang utviklet Syngende barnehage. Det finnes i dag god dokumentasjon på sangens betydning for barn og unge. Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling.

På nettsiden  finner du blant annet en skattkiste med sanger, regler og forslag til musikkaktiviteter. Der vises eksempler på hvordan musikk kan være et hjelpemiddel i forbindelse med oppstart og tilvenning, og ellers gjennom hverdagen i barnehagen. Skattkisten er åpen for alle som deltar i prosjektet "Syngende barnehage".

 

 

Foreløpig er dette et tilbud til barnehager i Stavanger, med det jobbes for å spre prosjektet videre til andre norske kommuner.