Tegnsang

Tegnsang er et populært korprosjekt som kombinerer sang og tegn fra norsk tegnspråk. Korene er en inkluderende og morsom læringsarena for barn med hørselshemminger og barn med normal hørsel ved skoler i Trondheim.

Ved hjelp av tegn løfter korsangerne frem hovedord i teksten, slik at innholdet blir tydeligere både for den som synger og den som lytter eller ser på. Formålet er å legge til rette for gode vennerelasjoner, mestring og kommunikasjon mellom barn som har hørselshemminger og hørende barn. 

Kor med tegnsang er et frivillig tilbud som er lagt til skolefritidsordningen, og korene øver en time i uka under ledelse av SFO-personalet. Personalet har faste møter i skoletida der de forbereder de populære korøvelsene, som pleier å  ha et gjennomsnittlig oppmøte på 80-100 barn.

Øvelsene tar gjerne utgangspunkt i materiale fra sangbøkene ”Tegnsang – Sangbok for gode venner” av Ellen Margrethe Lundereng og Turid Rodal Skei, og ”Gynge, gynge lille venn” av Ellen Lundereng og Anne Karin Jakobsen. Disse bøkene inneholder også DVD og sangkort med tegnsatte sanger, rim og regler.

Eksempler på tegnsatte sanger er blant annet ”Trondheimsnatt” av Åge Aleksandersen, ”Neste sommer” av Lars Lillo Stenberg og ”Hun er forelska i lærer’n” av Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne. I sistnevnte sang gjør barna tegnene til blant annet ordene ”hun”, ”forelska” og ”lærer’n” mens de synger, og ved en av skolene har lærerne også dannet et eget band som akkompagnerer koret.

Bruken av tegn til sang har hatt flere positive ringvirkninger for korsangerne. Barna med hørselshemminger blir gjerne kontaktet av andre barn i koret i friminuttene, som vil lære flere tegn av dem. Barna med hørselshemminger blir dermed ressurspersoner som kan svare på spørsmålene om ”hvordan var tegnet i den sangen?”.

Barna tar også med seg tegnene de lærer tilbake til klassene og kontaktlærerne sine, og bruker dem når de skal synge i klassen. På denne måten har flere lærere også fått kjennskap til tegnene, som har resultert i en egen tegnsangkultur ved flere skoler. I tillegg har skolene fått ekstra kompetanse på hørsel, som har hatt positiv påvirkning på flere foreldres valg av skole til barna.

Det første tegnsangkoret, Kor Læne, startet opp i 1998 og har i dag blitt et etterspurt kor både nasjonalt og internasjonalt. Kor Læne ble etablert av audiopedagog Ellen Lundereng ved Nyborg skole, og siden den gang har tegnsangkor vokst frem ved skolene Dalgård, Byåsen, Nardo, Brundalen og Steindal i Trondheim. Prosjektet mottok støtte fra ExtraStiftelsen i perioden 2009-2011, og har siden vært selvgående. Tegnsangkorene er i dag medlemmer i Ung i Kor.

Ung i Kor er en av Krafttak for Sang sine partnerorganisasjoner. 

Vil du vite mer?

Kontakt audiopedagog Ellen Lundereng, e-post ellen.lundereng@statped.no , tlf. 72 59 65 50 / 930 08 404

Tekst: Kristine Maria Lund