Salmestafett i Vinje

Salmestafett i kirkene er i gang i den syngende kommunen Vinje. På sangstafetten får publikum selv være med og velge hvilke sanger som skal synges.

Salmestafetten startet opp med vårkonserten ”Salmesus og orgelbrus” i april dette året, til godt oppmøte og god stemning i Grunge kirke. Publikum fikk være med og bestemme hvilke salmer som skulle synges, ved at de skrev nummeret på sin ønskesalme og sitt eget navn på en liten lapp. Publikum la lappene i en liten bolle når de kom til konserten, og deretter ble noen av lappene trukket ut under konsertens allsangprogram.

På konserten hadde man også innslag av solosang, korpsmusikk og orgelmusikk. Nina Rostin Svendsen sang gospelsanger akkompagnert av Haukeli Edland musikkorps, og organist Robertas Lamsodis akkompagnerte til allsangdelen med salmer etterpå. I tillegg sang solisten også sammen med publikum.

Selve konserten startet med orgelspill og velkomsthilsen, før de første salmene ble trukket ut til allsang av de fremmøtte. I neste del hadde korpset et musikalsk innslag alene og sammen med solisten, før det på ny var salmetrekning og allsang. Deretter spilte organisten et stykke av G. F. Händel før siste del av salmetrekningen fant sted, og deretter ble konserten avsluttet med et postludium.  

12 salmer ble trukket ut og sunget i løpet av konserten, og blant publikums ønskesalmer var salmene ”Syng i stille morgonstunder” (nr. 799), ”Syng lovsong heile jorda” (nr. 384) og ”Amazing Grace” (nr. 342).  Soknerådssekretær Mildrid Tangvik Straumstøyl organiserte salmetrekningen, og konserten ble ledet av kulturkontakt Gerd Danbolt Svalastog i soknerådet. Straumstøyl og Svalastog var også forsangere til allsangene sammen med solisten.

Konserten varte ca 1,5 time, og var inspirert av NRKs ”Salmeboka minutt for minutt”. Kulturavdelingen i kommunen ønsker å få salmestafetten godkjent som en messe for konfirmantene, slik at stafetten kan bli en del av den obligatoriske konfirmantundervisningen på sikt. På denne måten kan man ivareta salmekulturen i kirkene, og samtidig videreføre den til den oppvoksende generasjonen.

Den syngende stafettpinnen går videre til Nesland kirke til høsten, og deretter står de tre andre kirkene i Vinje kommune for tur.

Vinje er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner. 

Tekst: Kristine Maria Lund