Sang uten grenser

"Sang uten grenser” er et internasjonalt kor i Moss. Kordeltagerne synger på mange språk og trakterer flere instrumenter, til stor glede for både utøverne selv og publikum.

Koret består av 25-35 sangere i alle aldre og fra mange ulike land, der cirka halvparten er etniske nordmenn og den andre halvparten har en annen nasjonal bakgrunn. Tallene varier fra sesong til sesong.  De øver en gang i uka, en og en halv time hver gang.

Koret synger på mange språk, og blant sangene på korets repertoar er flere kjente arabiske sanger. Dette har vært en viktig isbryter når koret har hatt konsert på asylmottak. I tillegg har koret noen egenproduserte sanger som dirigent og musikalsk leder Bwamy Walumona har komponert, som ”Fred, fred, fred” på seks forskjellige språk og ”Hjelp meg å lære norsk” på norsk.

Korsangerne blir også oppfordret til å dele sanger fra sitt eget hjemland ved å skrive ned teksten og presentere den for de andre i koret. Dette gjøres som regel ved at de synger den selv eller spiller den av på mobilen under øvelsen. Dirigenten spiller både gitar og trommer, og sangerne spiller ofte gitar og andre instrumenter som de tar med seg på øvelsene.

Koret har varierende oppmøte fra gang til gang, da det er vanskelig for mange å komme hver gang. Man kan også ha med seg barna sine hvis man vil. Koret er selv aktive via sin egen gruppe på Facebook, og dette gir lederne en pekepinn på hvor mange som kommer i forkant av øvelsene. I tillegg bruker de Facebook fordi det er sosialt, for å formidle beskjeder, og for å holde kontakt med korets nåværende og tidligere medlemmer. Man trenger ikke kunne norsk for å være med i koret, og man trenger heller ikke kunne synge fra før.

Det populære koret pleier å opptre med sanger på blant annet asylmottak , eldreinstitusjoner, festivaler og konserter. De har mellom 5 og 10 konserter hver år, og får mange henvendelser om konserter. Nå håper administrativ leder Torill Sørenssen og kunstnerisk leder Walumona at flere kommuner vil følge deres modell og starte et kor som er annerledes, der man kan delta selv om man jobber skift, er dårlig i norsk, eller ikke vet hvor lenge man kan bli i landet.  «Alle kommuner bør ha et internasjonalt kor» sier de.

Uformell organisering, sanger på mange språk og intensiv markedsføring før oppstart er blant suksesskriteriene som koret selv løfter frem. Frivilligsentralen og musikkrådet la ut lapper om koret på mange forskjellige steder som dagligvare-, musikk- og håndarbeidsforretninger, bibliotek og rådhus. De besøkte også klassene på Moss Voks (voksenopplærings- og kvalifiseringssenter) for å fortelle om koret, og dette resulterte i 40 fremmøtte på første øvelse i 2012.

I etterkant har mye av markedsføringen gått gjennom de som selv bor på asylmottak, via facebook og via «jungeltelegrafen».

”Sang uten grenser” er et prosjekt fra Østfold musikkråd med økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune, og arrangeres av Moss Frivilligsentral og Mosseregionens musikkråd. 

Østfold musikkråd og Mosseregionens musikkråd er henholdsvis fylkesledd og lokalledd i Norsk Musikkråd, som er en av Krafttak for Sang sine partnerorganisasjoner.

Tekst: Kristine Maria Lund