Fargespill

Fargespill byr på musikalsk stolthet og skjulte skatter for barn og unge som er flyktninger eller asylsøkere. Forestillingene består av folkemusikk, sang og dans fra ulike deler av verden, som barna har tatt med seg på reisen fra sine opprinnelige hjemland. 

Flyktningenes og asylsøkernes ressurser er fundamentet for forestillingene, som har blitt fremført på blant annet Festspillene i Bergen. Konseptet startet opprinnelig opp i Bergen i 2004, og har i dag blitt etablert i blant annet Kristiansand, Larvik og Trondheim.

I Bergen har aktørene faste øvelser på byens eget Fargespillhus, der de ulike sang- og dansegruppene møtes ukentlig for å øve. Her treffes elever fra mottaksklasser i byen og ungdommer fra voksenopplæringen, sammen med norske barn og ungdommer som har vært en del av ensemblet over lengre tid.

De ulike sang- og dansegruppene pleier å øve 1-1,5 time i uka, og øvelsene er bygget opp rundt sangene og klappelekene som barna selv har tatt med seg inn i ensemblet.  

Disse sangene og dansene settes deretter sammen med norsk folkemusikk og videreutvikles til en kunstnerisk helhet, ved hjelp av kunstnerisk ledelse og tre produksjonsansvarlige, seks faste musikere og flere frivillige assistenter.

De kunstneriske lederne har møter med barna på forhånd, der de setter seg inn i den enkelte sangens betydning, skriver den ned fonetisk og gjør lydopptak med barna. Deretter øver de sangen inn selv før neste møte med barnet, slik at de kan hjelpe barnet til å lære sangen videre til de andre i gruppa sammen med korlederen.  

Flere praktiske verktøy i Fargespillmetoden er beskrevet i Fargespillboken, som også inneholder blant annet sangtekster, noter og CDer. I tillegg er Fargespills søstermodell, ”Flere Farger”, i ferd med å starte opp flere steder i Norge og Sverige. Konseptet er i dag lisensiert til 15 kommuner, og det arbeides også med å implementere metoden i grunnskolen og i lærerutdannelsen på Høyskolen i Bergen.

Tekst: Kristine Maria Lund