Musikalsk integrering i Dissimilis

Sang, musikk og lek er et viktig integreringsverktøy for minoritetsbarn med utviklingshemminger og deres familier. Gjennom musikksamlinger på Ullevål får barna utvikle trygghet, selvtillit og kreativitet.

Musikksamlingene er et samarbeid mellom Dissimilis og Oslo Universitetssykehus, som bruker sang og musikk for å bygge relasjoner på tvers av kultur, språk og funksjonsnivå. Ved å synge og spille instrumenter utvikler barna viktige ferdigheter i rytmikk, motorikk, talespråk og sosialisering.

Samlingene startet opp for fire år siden, og har siden den gang blitt et arrangement med økende oppmøte hver gang. Arrangementet foregår en lørdag i måneden på Barnehabiliteringen på Ullevål sykehus, der cirka 10-15 barn med foreldre pleier å delta.

Samlingen ledes av to instruktører som er lærere i Dissimilis, og repertoaret tilpasses behovet til de som er til stede. Instruktørene har et stort repertoar som er skjematisk samlet ut fra behov, som for eksempel energi eller avslapning, gruppetrening og individuell deltakelse, eller melodi- og rytmebaserte ferdigheter.

Instruktørene improviserer deretter ut fra dette repertoaret ved å speile umiddelbare stemninger, reaksjoner og hendelser i gruppa.  Hvis noen har behov for å få ut energi, kan man for eksempel synge sanger der man bruker kroppen. Etterpå kan man roe seg ned ved å synge sanger der man strekker seg og slapper av mens lyset dempes.

Alle sangene akkompagneres av piano, og i tillegg brukes mikrofoner, gitar og små perkusjonsinstrumenter som bjeller, shakere, triangler, trommer og xylofoner. Instrumentene er kjøpt inn med midler fra Extrastiftelsen, som har gitt økonomisk støtte til prosjektet i tre år.

Etter musikkstunden samles familiene til kaffe og vafler, slik at både foreldre og barn kan bli bedre kjent med hverandre. Her kan minoritetsforeldre også bli kjent med etnisk norske foreldre, som ofte kjenner systemet og barnas rettigheter godt. På denne måten får familiene også et nettverk der de kan stille spørsmål til andre som er i samme situasjon.

Arrangementet er åpent for alle, slik at man ikke trenger å melde seg på.

Prosjektet er et samarbeid mellom Dissimilis, Lærings‐ og Mestringssenteret avdeling barn (LMS‐barn) ved Ullevål, og Barnehabiliteringen ved Ullevål.

Dissimilis er en av Krafttak for Sang sine partnerorganisasjoner. 

Tekst: Kristine Maria Lund