Sang- og dansefest for innvandrere

Sang- og dansefest for innvandrere ble holdt i den syngende kommunen Vinje tidligere i år. På festen deltok flyktninger og asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Liberia og Syria, og innvandrere fra Polen, Mexico og Tyskland sammen med bosatte nordmenn i kommunen.  

Prosjektet er en del av Levende bok, der elever ved voksenopplæringen i kommunen møtes annenhver uke til samtale og formidling på biblioteket i Åmot. Med bakgrunn i dette prosjektet har sang og dans fra deltakernes egne kulturer blitt tatt med inn i samlingene på biblioteket.

Levende bok tar utgangspunkt i flyktningenes egne historier, fortalt av dem selv. Disse biografiske fortellingene formidles på norsk, og er dermed god språktrening både for den som snakker og de som lytter. Samtidig blir deltakerne på samlingene også bedre kjent med hverandres bakgrunn og personlige livserfaringer.

Samlingene starter gjerne med litt kaffe mens man venter på at alle skal komme, og deretter forteller deltakerne om sine erfaringer ut fra stikkord eller en tekst de har skrevet på skolen. Deltakerne kan også velge om man vil at forsamlingen skal kunne stille spørsmål etterpå, som for eksempel kan handle om deres kulturelle bakgrunn eller reisen fra hjemlandet og til Norge.

Etter en liten kaffepause er det tid for sang, dans og omvendt basar, der man trekker et nummer fra inngangsbillettene som alle har fått tildelt. Omvendingen går ut på at man velger gevinsten etter hvem som har vunnet. En gruppe somaliske kvinner pleier å synge fast på samlingene, og ellers varieres sangene etter hvem som møter hver gang.

Disse populære samlingene har resultert i en egen sang- og dansefest, der deltakerne også kunne ta med seg familiene sine. I tillegg bidro deltakere som spiller i band på kulturskolen med musikalske innslag, og det ble også servert varm mat og kaker i løpet av kvelden. Nå håper kommunen på å kunne gjenta suksessen til høsten, slik at stadig flere av kommunens innbyggere kan bli kjent på tvers av kulturer og generasjoner. 

De som deltar på Levende bok får også tilbud om fribilletter til konserter i regi av Folkeakademienes Landsforbund og teateroppsetninger i kommunen. Gruppa pleier da å møtes en halv time før arrangementet starter, og i tillegg får de som bor langt unna også tilbud om å bli kjørt til og fra arrangementet med taxi. På denne måten skal det være mulig for alle å delta uansett hvor man bor i kommunen.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen, og er et samarbeid mellom Folkeakademienes Landsforbund, Frivilligsentralen, Åmot bibliotek og voksenopplæringen i kommunen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og lyses ut i avisa på forhånd. Så langt har 30-50 stykker pleid å møte på samlingene, og aldersgruppen har variert fra et halvt års alder og opp til 75 år. Av disse har cirka to tredjedeler av de fremmøtte vært innvandrere, og cirka en tredjedel nordmenn.  

Folkeakademienes Landsforbund er en av Krafttak for Sang sine partnerorganisasjoner, og Vinje er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Tekst: Kristine Maria Lund