Krafttak for sang konferanse 2016

19. – 20. oktober 2016 arrangeres vår årlige konferanse

Temaet er: sang som middel til integrering

Sangtiltak kan være et effektivt verktøy for inkludering av asylsøkere og flyktninger. I tillegg kan sang bidra til økt livskvaliteten i det som ofte er en vanskelig og kaotisk livsfase. Krafttak for sang har derfor samlet en rekke ressurspersoner for å fortelle om deres erfaringer og tanker rundt ulike sangprosjekter. Her får du møte ledere av musikkorganisasjoner, sangere, artister og dirigenter, ansatte på asylmottak og i kommuner, tidligere asylsøkere, lærere og forskere.  

Dag 1 vil ha hovedfokus på tiltak rettet mot barn og unge, mens dag 2 fokuserer mer på voksne og generelle tiltak. Blant temaene er sang brukt i språkutviklingen, sangtiltak i asylmottak, sang som inkluderende ressurs i kommunene m.m. Det vil også bli sanginnslag og fellessang. Konferansen åpnes av kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Påmelding gjøres til krafttakforsang@musikk.no innen 1. oktober.

Dagspass koster kr. 700,-mens pass til begge dagene koster kr. 1 200,-. Lunch er inkludert i prisen.