Sanggruppe på Dikemark Statlige Mottak

På Dikemark Statlige Mottak møtes beboere, ansatte og frivillige til sanggruppe en gang i uka. Sangstundene gir påfyll, energi og glede i hverdagen for de som bor på mottaket.

Sanggruppen startet opp i mars i år, og møtes ukentlig til en times sang en ettermiddag i uka. Populære sanger på programmet er kanonsanger som ”Diri diri dam”, ”Mango, mango”, ”Fader Jakob” og ”Tumba tumba”. I tillegg tar sangene gjerne utgangspunkt i stoff som deltakerne har lært på norskundervisning, som Hode, skulder, kne og tå, Fader Jakob og Gubben Noa.

Sanggruppen er åpen for alle, og deltakerne kommer fra land som Somalia, Nigeria, Afghanistan, Syria, Iran og Sri Lanka. Sangstunden pleier å ha et oppmøte på mellom 5 og 15 deltakere, og flere har også med seg barna sine på øvelsene. For øyeblikket består sanggruppen kun av kvinner, men gruppa håper at flere menn vil være med etter hvert.

Flere av sangene er hentet fra boka ”Raffe Riff – sanger i sirkel”, som har forslag til flerstemte sanger og arrangementer der man kan leke seg med ulike melodier. Improvisasjoner over ”Hode, skulder, kne og tå” med ulike sinnsstemninger og andre bevegelsessanger er også populære på øvelsene. I tillegg synger gruppa den somaliske nasjonalsangen, der de somaliske deltakerne synger melodien med tekst mens resten av gruppa synger en motstemme uten tekst.

Formålet med sangstunden er at det skal være en god stund å være i for beboerne på mottaket, som ofte har lange dager med mye venting og der det er lite som skjer. Øvelsene bærer ofte preg av humor og musikalsk innlevelse for deltakerne, som koser seg sammen med å lære nye melodier. Sangstunden er derfor et kjærkomment avbrekk og et musikalsk friminutt der deltakerne kan synge og ha det gøy sammen.

For mange av beboerne på asylmottaket kan det være vanskelig å forholde seg til en fast tid, og noen kommer derfor litt sent eller går før sangstunden er slutt. Likevel pleier de fleste å være der hele tiden, og på sikt håper initiativtagerne at de kan få en fast kjerne som også vil synge på lokale happeninger.

Sanggruppen er et samarbeid mellom Folkehjelpen Asker og Bærum og NaKuHel-senteret, som legger til rette for aktiviteter i samspillet mellom natur, kultur og helse. Sanggruppen ledes av dirigent og sanger Signe Sannem Lund, som også leder blandakoret Alf-koret på NaKuHel-senteret og er prosjektmedarbeider i Krafttak for sang.

Flere av sangerne i Alf-koret jobber som frivillige på Dikemark, og er også med på øvelsene i sanggruppa.  6 sangere fra sanggruppa og 8 sangere fra Alf-koret hadde sitt første oppdrag på Frivillighet Norges konferanse på KS i Oslo i slutten av mai i år, der de opptrådte med ”Diri, diri dam” og den somaliske nasjonalsangen med solister. Nå håper gruppa på nye medlemmer og flere oppdrag etter hvert. Alf-koret inviterte også en av sangerne fra sanggruppa på Dikemark for å være solist på sommerkonserten til koret. 

NaKuHel-senteret er en av Krafttak for sang sine partnerorganisasjoner. 

Kontakt Signe Sannem Lund for mer informasjon: signe.sannem.lund@musikk.no, 41665610.

 

Tekst: Kristine Maria Lund