100 Syngende barnehager!

100 Syngende barnehager!

Barn og unge er et viktige satsingsområde for Krafttak for sang.

Vi ønsker å bidra til at barn blir trygge på sin egen stemme, kjenner gleden ved å uttrykke seg igjennom sang og lærer seg et sangrepertoar de kan ha med seg igjennom livet.

Syngende barnehage er utviklet og driftet av vår partner Musikk fra livets begynnelse.

Det startet med 10 barnehager i Stavanger i 2014. I 2018 har programmet blitt svært populært og det er nå 100 barnehager fra hele landet som deltar i programmet.