Syngende barnehager

Vårsemesteret 2016 utvikles det et konsept for Syngende barnehager. Musikk fra livets begynnelse er Krafttak for sang sin operatør for prosjektet.

I tillegg til at det å synge skaper trivsel og hygge, kan sang bidra til utvikling av språk, sosial kompetanse, motorikk etc. Sang kan også bidra til å styrke relasjonen mellom barnehage og foreldre, og gjøre arbeidsdagen enklere for de ansatte. Sentralt i arbeidet med å utvikle «Syngende barnehager» står opprettelse av en nettside. På nettsiden vil du finne en sangbank med enkelt tilgjengelig repertoar, gode modeller og eksempler. F.eks musikkgrupper i forb. med tilvenning, og sang som overgangsobjekt ved oppstart i barnehage og sang med fremmedspråklige.

Det vil også bli lagt ut div. skriftlig materiale, fagstoff, forskning, modeller. 

I forbindelse med utviklingen av Syngende barnehager vil det bli utarbeidet et opplegg for seminar rettet mot ped. ledere, styrere i barnehagen, og gjennomført en samling på kommunalt/regionalt nivå.

Musikk fra livets begynnelse er en av Krafttak sine partnere. For mer informasjon om de se: www.musikkfralivetsbegynnelse.no

Vi ser frem til å holde dere oppdaterte om utviklingen av prosjektet.