Møte - Sang som middel til integrering

Integrering av asylsøkere og flyktninger er et tema som står høyt på den politiske dagsordenen og som engasjerer bredt i samfunnet. Vi i Krafttak ønsker å sette fokuset på positive effekter igjennom sang og det å synge sammen som språkopplæring, kulturutveksling og sosiale møteplasser. Vi ønsker også å bidra til å utvikle og spre gode prosjekter til disse gruppene innenfor sangfeltet.

Til å innlede idemyldringen har vi fått Ellen Sibe Kråkenes (prosjektleder for Ås internasjonale kultursenter) og Marte Aasen (leder av Bjørnebekk asylmottak). Igjennom flere år har Ås kommune satset bevist på å bruke kultur i integreringen, og vi ser frem til å kunne få dele deres erfaringer. I tillegg jobber vi med å få med noen av de som har vært deltakere på prosjektene.

Møtet holdes i Trondheimsveien 2, (inngang Herslebs gate). Bygg J - Spirehuset, 6. etasje. Det er fri entre og møtet er åpent for alle. For påmelding send mail til jarle.flemvaag@musikk.no

Velkommen!