Kulturministeren besøkte Syngende barnehager

Kulturministeren nysgjerrig på sangsuksess i “Syngende” barnehager

Barna i de flerkulturelle barnehagene Enerhaugen og Langeleiken i Oslo synger når de rydder, spiser, leker, går på tur, eller skal lære seg nye ting! Resultatet er så vellykket at selveste Kulturministeren kom på besøk.

Kulturdepartementet støtter selv arbeidet med å styrke sangens posisjon i det norske samfunnet, og Kulturminister Trine Skei Grande ønsket å lære mer om hvordan de "Syngende barnehagene" satser på sang.

Tirsdag 23. oktober ble hun ønsket velkommen av et kor av barnestemmer som stemte i på tunet utenfor Langeleiken barnehage på Tøyen.

Sangaktivitet kan brukes til nesten alt!

De “Syngende barnehagene” Langeleiken og Enerhaugen har som mål å bruke sangen i omsorg, kreativ utfoldelse og lek, men også for å fremme språkutvikling, læring og danning.

Både ledelsen og de ansatte forteller at sang har skapt en ny og aktiv hverdag for både voksne og barn.

De ansatte har deltatt på kurs om bruk av sang i barnehagehverdagen, og bruker ressursportalen skattkammer.no aktivt til å lære seg nye og spennende sangaktiviteter.