Nye Syngende kommuner fra 2019!

Levanger, Røst, Vaksdal og Østre Toten er Syngende kommuner fra 2019. De satser spesielt på sangtiltak for barn, unge og eldre, med mål om å skape nye sosiale fellesskap og videreføre lokale sangskatter!

Får kompetanseheving og økonomisk støtte

I tre år skal kommunene samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og opprette sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur. Kommunene vil også få fagdager for blant annet ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, økonomisk støtte og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger.

Når prosjektperioden er over skal alle kommunens innbyggere ha tilgang til sangtilbud der de selv kan delta aktivt.

Vi er svært fornøyde med å ha hatt så mange gode søkere, og synes det er gledelig at mange norske kommuner ser verdien i økt satsing på sangaktiviteter
— Signe Sannem Lund, prosjektleder Syngende kommuner

Satser spesielt på barn, unge og eldre

De nye kommunene ønsker spesielt å styrke sangtilbudet til barn og unge og eldre og demente. Men også inkludering av innvandrere, bedre kortilbud til folk med psykiske helseutfordringer og økt fokus på folkesangtradisjoner og fellesrepertoar er viktige satsingsområder. Kommunene vil også knytte ressurspersoner lokalt tettere sammen for å kunne heve det samlede sangtilbudet i lokalsamfunnet.

Syngende_kommuner.jpg

Fellesskap og samhald

Vaksdal kommune vonar song vil bygge bruer mellom folk og mellom bygder.

Skarp konkurranse

Det var i alt 17 kommuner som søkte om å være en Syngende kommune fra 2019.

Det vil bli inntak av nye kommuner for 2020 neste høst.


Kontaktperson for Syngende kommuner:

Signe Sannem Lund,
prosjektleder Syngende kommuner, Krafttak for sang. signe.sannem.lund@musikk.no, 41665610